Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КНИЖА ПРИВЛЯКОХА ТЪРГОВЦИ

На пазара имаше ясно изразено търсене на двете дългосрочни еврооблигации с падеж 2013 и 2015 година. Повишеният интерес към тях доведе до намаляване с 10-15 базисни пункта на рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни.Повишение на цената отбеляза и емисията с падеж 2007 г. , въпреки че търговията с книжа от нея беше слаба. Котировките в края на периода бяха на нива 108.75-109.25 евро за 100 евро номинал. С около 1.25 евро повиши цената си облигацията с падеж 2013 година. Предлагането беше сравнително ограничено и при засиления интерес от страна на инвеститорите цените на книжата достигнаха до 113.25-113.65 евро за 100 евро номинал.С близо 2 щ. долара се повиши цената и на глобалните облигации с падеж 2015 година. В края на периода емисията се търгуваше на нива 113.75-114.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Интересът към закупуване на облигации с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) продължи и през тази седмица. Цената им се повиши още с около 20-30 цента и в края на периода се търгуваше на нива 99.375- 99.875 щ. долара. Цените на другите две емисии на брейди облигации се задържаха без промяна: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) се котираха срещу 99.00-99.50 щ. долара и за облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) на нива 100.00-100.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Търговията с банкови облигации на борсата беше сравнително слаба. Беше регистрирана само една сделка с корпоративни облигации на ЮНИОНБАНК с общ номинал 200 000 евро при доход от 6.30 процента.Основна причина за малкия обем регистрирани сделки е, че емитираните през първото тримесечие на годината ипотечни и корпоративни облигации все още не са регистрирани за търговия на БФБ. Обикновено процедурата по регистрацията е в рамките на 1.5-2 месеца.Никакъв интерес нямаше към сделки с вътрешните емисии, деноминирани в евро, като цените се задържаха без промяна. По-кратката емисия с падеж 2010 г. можеше да се закупи на нива 101.50 евро и 101.75 евро, а емисията с падеж 2018 г. се предлагаше около номиналната стойност. Не се очаква някакво раздвижване при тези две емисии в близко бъдеще. След замрялата търговия със ЗУНК-облигации през последните две-три седмици през втората половина на периода на пазара се появи търсене на ЗУНК-облигации, деноминирани в евро. Изтъргуваха се обеми за 3-4 млн. евро номинал, като цената бързо се покачи. Реални сделки се сключваха на нива между 89.50 и 90.25 евро за 100 евро номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във