Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ ВЪРВЯХА ДОБРЕ ПРЕДИ УИКЕНДА

Двете дългосрочни еврооблигации по външния ни дълг се търсеха доста активно през втората половина на изминалата седмица. След изнесените данни за американската икономика и решението на Федералния резерв на САЩ за повишение на основната лихва с 25 базисни пункта базовите емисии, които определят котировките на български книжа, повишиха значително цените си и това се отрази и на българските облигации по външния дълг.Двете дългосрочни емисии с падеж през 2013 и 2015 г. поскъпнаха значително и се търсеха на нива съответно 119.50 евро за емисията с падеж 2013 г. и 124.75 щ. долара за емисията с падеж 2015 година.По-краткосрочната емисия с падеж 2007 г. се търгуваше слабо, но цените на книжата се задържаха почти без промяна - на нива 109.40-109.70 евро. Българските брейди облигации се търгуваха доста слабо през периода. След продажбите от предходната седмица цените се задържаха без промяна, на нива 99.75-99.90 щ. долара за облигациите по просрочени лихви (IAB's) и 99.75-100.00 щ. долара за облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's). Търговията с ипотечни и корпоративни банкови облигации беше спокойна през периода. На борсата бяха изтъргувани корпоративни облигации на Обединена българска банка с номинал 3000 лв. при доход 5.25%; и с облигации от втората емисия ипотечни облигации на Първа инвестиционна банка с номинал 50 000 евро при доход от 5.28 процента. Понеделник беше първият ден, разрешен за борсова търговия на облигациите от четвъртата емисия ипотечни облигации на Българо-американска кредитна банка. В същия ден бяха регистрирани сделки с номинал 250 000 евро при доход от 6.23 процента.Понижението на лихвите по еврото и слабото предлагане на вътрешните емисии в евро доведоха до ново покачване на цените им. Котировките на облигациите с падеж 2010 г. бяха на нива 104.50-105.00 евро, а при 15-годишните облигации 103.50-104.00 евро за 100 евро номинал. ЗУНК облигациите се търгуваха доста слабо през периода. Цените се задържаха без промяна на нива 91.75-93.25 щ. долара и 90.25-91.25 евро.На 21 септември беше крайният срок за подаване на заявки за поредното превалутиране на ЗУНК-облигации. Резултатите ще бъдат обявени на 28 септември. Към последните няколко аукциона нямаше интерес за замяна от страна на инвеститорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във