Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дублетни пари за силно отрицателни лихви

Десет години след края на последната финансова криза лихвените проценти на централните банки остават рекордно ниски и в много държави дори отрицателни. Което повдига въпроса доколко адекватно монетарната политика ще е в състояние да реагира към  бъдещ икономически спад.

Възможна опция са електронните пари, емитирани в тандем с обикновения кеш. Такова е предложението  на икономисти от  МВФ. Наличните пари, които не носят лихви, предлагат начин за заобикаляне на отрицателните лихвени проценти. Докато електронните пари, емитирани от централните банки, пък  не могат да се трупат под матраците. Според експертите на МВФ разделянето на паричната база на две отделни валути - кеш и електронни - би позволило на лихвите да слязат още по-дълбоко под нулата. Електронните пари ще се олихвяват съобразно паричната политика, а кешът ще има обменен курс към виртуалния си аналог. В случая ключът е именно обменният курс, защото той ще даде възможност на парите в наличност да се обезценяват точно колкото са отрицателните лихви по електронната валута. Магазините пък ще трябва да започнат да представят цените поотделно в двете валутни форми. В резултат кешът ще губи стойност и спрямо стоките, и спрямо електронните пари. И  няма да има изгода да бъде съхраняван в буркани за сметка на банковите депозити. 

В момента отрицателни лихви има в Дания, в Швейцария, в Швеция, както и в еврозоната. Швеция би била добър тест за предложението на МВФ, защото страната много бързо еволюира  към  безкасово общество. Шведската централна банка, чиято основна лихва е минус 0.25%, също проучва възможността за емитиране на електронни крони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във