Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОЖИВЯХМЕ ДА ВИДИМ И ДЦК В ЕВРО

ДОЖИВЯХМЕ ДА ВИДИМ И ДЦК В ЕВРОПалитрата от държавни ценни книжа, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит, става все по-цветна, а с това и пазара - все по-интересен. В емисионния календар за 2003 г. са залегнали както безлихвените 3- и 12-месечни съкровищни бонове, така и 3-, 5-, 7- и 10-годишни лихвоносни държавни съкровищни облигации. Общото на всички изброени дотук държавни ценни книжа е, че се емитират от Министерството на финансите чрез организирани от Българската народна банка аукциони и са деноминирани в български левове. На 18 февруари Министерството на финансите е поръчало на Българска народна банка да проведе аукцион за продажбата на първата българска емисия ДЦК, деноминирана в евро под номер 402/03. Съкровищните облигации са дългосрочни и лихвоносни. Срочността им е 7 години и 3 месеца. Датата на емисията - 24 февруари 2003 г., е и дата на плащане на книжата, а падежът им е на 24 май 2010 година. Лихвените плащания ще са веднъж годишно, винаги на 24 май, като първото е през 2004 г., а последното е на падежа през 2010 година. Лихвеният процент е фиксиран и е 5.75% на годишна база. Общата номинална стойност на емисията се предвижда да бъде не по-малка от 100 млн. евро и не по-голяма от 150 млн. евро. Номиналната стойност, която ще бъде предложена сега, е от 25 млн. до 50 млн. евро. Плащането на придобитите ДЦК от тази емисия се извършва в евро по сметка на Министерството на финансите при Дойче Банк, Франкфурт на Майн (Deutche bank, F.F). При падеж плащането на номиналната стойност, както и на лихвите е в евро. Министерството на финансите ще предлага за продажба количества от тази емисия в срок до 30 април 2004 г. на аукционен принцип, като конкретните дати и размерът на предлаганото количество ще се обявяват предварително до десет дни. Един първичен дилър не може да придобие повече от 50% от предлаганото за продажба количество. Всички фирми и граждани, желаещи да закупят ДЦК от тази емисия, могат да го направят чрез избран от тях първичен дилър, каквито са повечето търговски банки. Една от основните идеи на правителството е чрез пускане на емисия от държавни ценни книжа в евро е да се привлекат чуждестранни инвеститори за покупки на вътрешен дълг на България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във