Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОЙЧЕ БУРСЕ ВЪВЕЖДА ИНДЕКС ЗА ДРЕБНИ ФИРМИ

Дойче бурсе, която управлява фондовата борса във Франкфурт, провежда мероприятия, целящи да облекчат набирането на пари от капиталовите пазари от малки и средни компании. На 25 октомври тържището открива специален пазарен сегмент, наречен Регистрационен стандарт (Entry Standard), който ще помогне на по-дребните фирми да продават свои акции и да пускат частни емисии. Той ще има и индекс, който да следи книжата на компаниите, търгувани на него, и ще бъде част от съществуващия регулиран неофициален Открит пазар (Open Market). В специално изявление, разпространено чрез електронната поща, ръководството на Дойче бурсе пояснява, че Регистрационният стандарт ще осигури икономичен достъп до капиталовите пазари на дребните фирми, включени в открития пазар, като комбинира ниски изисквания от страна на контролните органи с по-голяма прозрачност за инвеститорите. Той ще конкурира Алтернативния инвестиционен пазар на Лондонската фондова борса и Олтърнекст на Юронекст, които облекчават продажбата на акции на дребни компании. Фирмите, които ще се търгуват на Регистрационния стандарт, ще трябва да публикуват одитирани консолидирани годишни финансови отчети, междинни отчети, фирмен профил и корпоративен календар на своите ИНТЕРНЕТ страници. Освен това те ще трябва да публикуват без закъснение всички важни фирмени новини или информации, които могат да засегнат цените на акциите им и да определят т. нар. регистриран на Дойче бурсе партньор, който да предоставя текущи директиви и поддържащи услуги преди, по време и след одобрението им за открития пазар. Регулираният неофициален пазар на борсата във Франкфурт (Откритият пазар) има минимални изисквания за търговия с ценни книжа. Той е един от трите борсови поделения заедно с Първичния стандарт (Prime Standard) и Обикновения стандарт (General Standard).

Facebook logo
Бъдете с нас и във