Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОХОДЪТ ПО КНИЖАТА СТАВА ВСЕ ПО-АНЕМИЧЕН

Доходът от българските държавни ценни книжа намалява все повече и придобива трайна анемичност. Основната причина за това се крие в чувствително нарасналото им търсене, което води до драстично увеличение на цената им. Резултатът е, че доходността им се смали точно обратнопропорционално. Ситуацията придобива хроничен характер и ако в най-скоро време не се намери правилният начин за подобряване на ликвидността на българския вторичен пазар, рискуваме да отблъснем и престрашилите се досега инвеститори. В интерес на истината повечето от тях са институционални - банки, пенсионни и застрахователни дружества, които са длъжни да инвестират определена част от активите си в български държавни ценни книжа. Така на практика Министерството на финансите си е гарантирало продажбата на една немалка част от вътрешния дълг на страната именно от тези институции. Парадоксът се съдържа във факта, че придобиването на ДЦК от банковите и небанковите финансови институции е задължително и търсенето им постоянно расте. В същото време финансовото ведомство обявява, че ще емитира през 2005 г. точно толкова книжа, колкото излизат от обращение поради настъпващ падеж. При постоянно нарастващо търсене и относително нулево насрещно предлагане е съвсем нормално да се получи дефицит на книжа. В резултат на това пък цената им, както вече споменах, е в постоянен възход, а доходът задължително спада. От началото на годината годишната доходност на тримесечните държавни съкровищни бонове се е понижила от 2.45 до 2.24 процента. Петгодишните съкровищни облигации понижението е от ниво 3.44%, достигнати в средата на февруари до 3.21% през май.Поевтиняването на дългосрочните десетгодишни държавни облигации не е толкова осезаемо - от 4.17% годишна възвръщаемост, отбелязана на първичния пазар в началото на годината, до 4.11% в началото на март. По-интересното обаче е на какво ниво ще бъде средната годишна доходност при продажбата на поредното количество от едва 15 млн. лв. номинална стойност от същата емисия през юни. Задължително е да се спомене, че допълнителен тласък към понижаване на дохода на българските книжа оказва и низходящият тренд на книжата в еврозоната и по-специално на немските. Така например годишната доходност по десетгодишните германски облигации в момента е 3.3% на годишна база, а три месеца по-рано беше 3.75 процента. А преди една година по-рано търговията с тях се осъществяваше на нивата от 4.4 процента. Петгодишните им книжа в момента се търгуват при равнища от 2.75% годишна възвръщаемост, а три месеца по-рано търговията с тях ставаше на нива от 3.05 процента. Година по-рано те се търгуваха при 3.8 процента.Казаното дотук подсказва, че през последната година е било изгодно да се инвестира в държавни ценни книжа, и то само с чисто спекулативна цел. Цената на всички ДЦК по кривата от три до десет години се е повишавала и независимо кога е направена покупката им сега могат да се продадат, и то с не малка печалба. Докога ще продължи тази тенденция зависи само от Европейската централна банка и от българското финансово министерство. От първата институция зависят лихвените равнища в еврозоната, а следователно и доходът по държавните книжа, а от втората - нивото на ликвидност на българския междубанков пазар, а следователно и на неговата атрактивност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във