Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОБРИ ВРЕМЕНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ

До средата на седмицата българските еврооблигации се движиха около нивата, достигнати в края на предходния период. В сряда рейтинговата агенция Moody's повиши кредитния рейтинг на Русия до инвестиционно ниво. Тази новина доведе до намаляване на рисковите надбавки, според които се котират книжата на Румъния, Полша, Турция и България.При българските еврооблигации надбавката се понижи с 10-15 базисни пункта и това предизвика до тяхното поскъпване.Цените на емисията с падеж 2007 г. се повишиха с около 60 евроцента и в края на периода се търгуваха при нива 109.25-109.75 евро. Емисията с падеж 2013 г. поскъпна с повече от 1 евро, като търговията с нея приключи на нива 110.50-111.00 евро. Доларовите книжа, чийто падеж е през 2015 г., повишиха котировките си до 114.25-114.75 щ. долара. Повишението на кредитния рейтинг на Русия се отрази позитивно и върху цените на българските брейди облигации. Котировките им се повишиха с около 50 цента. В края на седмицата облигациите по просрочени лихви (IAB's) достигнаха 96.50-97.00 щ. долара. Облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) се котираха по 97.50-98.00 щ. долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 97.50-98.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.През изминалата седмица имаше завиден интерес към инвестиции в ипотечни и корпоративни облигации и обемът на сделките с тях на борсата беше значителен. Изтъргувани бяха книжа на ТБ България Инвест с номинална стойност 211 000 евро при доход 5.80 процента. Облигации с номинал 100 000 лв. от първата емисия на българската Postbank се продадоха при доход 5.80 процента; а от втората й емисия се продадоха книжа с номинална стойност 472 000 евро при доход 5.60 процента. Прехвърлени бяха и облигации на ЮНИОНБАНК с номинал 125 000 евро при доход между 6.85 и 8.15 процента. От емисията на Ти Би Ай Кредит се продадоха книжа за 174 000 евро при доход 6.375 процента.Доларовите ЗУНК-облигации се търсеха на нива 86.25-86.35 щ. долара за 100 щ. долара номинал, като сключените сделки бяха с незначителен обем. На малко по-ниски цени се търгуваха ЗУНК-облигациите в евро - 86.125-86.25 евро за 100 евро номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във