Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОБРИ ДНИ ЗА КОМПЕНСАТОРКИТЕ

ДОБРИ ДНИ ЗА КОМПЕНСАТОРКИТЕИзминалата седмица беше добра за компенсаторките. За радост на техните притежатели цената им продължи да се покачва, независимо от настроенията на останалата част от пазара. Търсенето им в края на седмицата бе около и малко над нивото от 25.50% от номинала, а сделки се сключваха дори на цена от 26% - нещо, което не бе виждано доста отдавна.Основен купувач отново бе посредникът с най-активно поведение на компенсаторния пазар през годината - Капман, но и няколко негови конкуренти проявиха засилен интерес към книжата, което оживи търговията с тях. В четвъртък (23 септември) се забеляза активизиране и на блоковия пазар. През две сделки бяха прехвърлени компенсаторни записи с номинал от 2.75 млн. лв. на цени от 25.60 и 26 процента. Най-вероятната причина за операцията е очакваната приватизация на държавните дялове от Българската телекомуникационна компания и Параходство Български морски флот. Новини около продажбите все още няма, но напрежението расте с всеки изминал ден. През седмицата бе даден ход на поредното съдебно дело за третия GSM-лиценз на БТК, но това не повлия особено на търговията с компенсаторки. То няма пряка връзка с техническото изпълнение на програмата за приватизация на 20% от БТК срещу компенсаторни инструменти. Негативите от това са изцяло за сметка на телекома и на потенциалните инвеститори в него. Лоши новини около спора биха се отразили само на цената, която кандидат-купувачите са готови да дадат за дял от компанията. Притежателите на инвестиционните бонове станаха жертва на собствения си оптимизъм. След като наскоро стана ясен списъкът с дружествата, които ще бъдат предложени на неприсъствения и централизирания публичен търг, пазарът реагира така, сякаш ще се продава кой знае какво. Подробностите около предприятията за приватизация срещу непарични платежни средства, както и забавеното началото на търговете в крайна сметка повлияха върху търговията и в четвъртък сделки с инвестиционни бонове се сключваха на цени под 21% от номинала. Естествено, това не означава, че бъдещето на тези инструменти е предизвестено, но те все повече се превръщат в силноспекулативен актив, с който по-неопитните инвеститори трябва да внимават.

Facebook logo
Бъдете с нас и във