Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОБРЕ, ДОБРЕ, НО ВЕЧЕ НЕ ...

През последната седмица доходността от държавните ни ценни книжа се срина драматично. Общият обем на ДЦК в левове, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит, е с номинална стойност над 1.4 млрд. лева. Основните играчи на този пазар все още са банките. Те притежават ценни книжа с номинална стойност от близо 1.1 млрд. лв., което представлява близо 76% от общото им количество. Небанковите институции, фирмите и гражданите притежават над 200 млн. лв., което е близо 15-процентен дял. Скорост набират застрахователните дружества и пенсионните фондове, които вече държат книжа за над 130 млн. лв. или близо 10% от пазара. Както през месец декември, така и през целия януари банковата ни система разполагаше с много свободни левове по сметки в Българска народна банка. Част от тях бяха за кратко на пазара и е просто въпрос на време те отново да се върнат в хазната. Друга част от тях обаче са дългосрочни и за тях банките трябва да намерят приемливо решение за инвестирането им съобразно срочността и доходността им. През януари над 130 млн. лв. бяха постъпленията за притежателите на ДЦК вследствие на настъпили падежи или лихвени плащания. През същия период Министерството на финансите емитира нови ценни книжа с номинал 117 млн. лв., които трябваше да удовлетворят нуждите на пазара. Явно обаче, че пазарът е гладен за ДЦК, след като цената им на вторичния пазар непрекъснато расте вследствие на оскъдното им предлагане и огромното им търсене, което ще рече, че доходността им се понижава. В самото начало на новата година тригодишните книжа се търгуваха при доходност от 5.7%, докато сега се договарят при около 4.9% на годишна база. Петгодишните пък се предлагаха срещу 6.2% в началото на месеца, а сега доходността им се срина до 5.4 процента. Сделки със седемгодишните книги преди четири седмици се договаряха за повече от 6.7%, докато сега е цяло щастие, ако се намери някакво количество срещу 5.9 процента. Търговията с десетгодишните книжа като че ли е по-вяла, но и при тях страстите се нажежиха до червено. Средната годишна доходност, достигната на първия за тази година аукцион на книжа с такава срочност, организиран от Централната банка през първата пълна работна седмица, беше 6.93 процента. В момента те успешно се търгуват при 6.33 процента. Както вече казах, основната причина за драматичното и рязко понижаване на доходността на ДЦК се крие в наличието на много свободни дълги левове в банковата ни система и в липсата на каквито и да е алтернативи на капиталовия ни пазар те да бъдат оползотворени. През изминалата работна седмица среднодневните наличности на търговските банки в БНБ варираха около 640 млн. лева. Ако прибавим към тях и салдата по валутните им сметки, както и левовите касови наличности, ще се получи сума от над 900 млн. лева. За сравнение, за поддържане на минималните задължителни резерви, както и за осъществяване на междубанковите разплащания са предостатъчни 750 млн. лева. Това е и основната причина да се понижат лихвените проценти и на междубанковия паричен пазар. Докато в понеделник средният процент, при който се договаряха най-ликвидните овърнайт сделки, беше 0.6%, в края на седмицата той вече беше 0.4% на годишна база. Едноседмичните и едномесечните периоди се търгуваха съответно при около 0.7 и 1 процент. Среднодневните обороти се понижаваха с всеки изминат ден. От близо 110 млн. лв. в началото на периода те се понижиха до 60 млн. лв. в края на седмицата. Този факт в съчетание с понижаването на цената и на левовия ресурс показваше, че търсенето на левове намалява, докато предлагането им остава високо. Резултатите от проведеният на 27 януари аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа с номинална стойност 12 млн. лв. недвусмислено потвърждават казаното дотук. За покупката им се състезаваха 33.4 млн. лв., а достигнатата средна годишна доходност беше изненада за много от участниците - 2.5% процента. Нека да отбележа, че това всъщност е и новата стойност на основния лихвен процент и е най-ниската поне от 1998 г. досега (а може би и откакто съществува). На 3 февруари ще се продават седемгодишни лихвоносни ДЦК с номинал 20 млн. лева. Общото количество на емисията ще е 75 млн. лв., като останалите обеми ще се реализират до началото на месец май. Лихвата върху номинала ще бъде 5.875 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във