Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Добра реколта за Министерство на финансите

Идва есен - времето, когато Министерството на финансите ще прибере посятото. А постигнатите резултати от поредния аукцион за продажбата на държавни съкровищни облигации, който се проведе в началото на седмицата, бяха повече от добри. Тогава Българската народна банка предложи книжа с 35 млн. лв. номинална стойност. Емисията е позната още от 2010 г. под u8470?301 с падеж през юни 2014-а. Всичките 12 първични дилъри, които работят на нашия пазар, взеха участие в наддаването. Те внесоха поръчки за общо над 110 млн. лв. и постигнаха коефициент на покритие 3.26 пъти, който е обичаен при провеждането на търгове за продажба на количества от тази емисия. Повод за гордост е достигнатата средна продажна цена от 100.50 лв. за 100 лв. номинал при това на фона на решението на министъра на финансите да одобри по-висок номинал (51.51 млн. лв. вместо предварително обявените 35 млн. лева). Така средната доходност на този транш е 3.26% срещу 3.5% годишно на предишния от края на юли, когато бяха продадени книжа за 30 млн. лева.


Дойде време, когато доходността на българските книжа е по-ниска от годишната възвръщаемост на ДЦК на утвърдени вече членки на еврозоната като Испания и Италия. Техният тригодишен дълг се договаря съответно при 4.06 и 4.87%, което означава по-скъпо финансиране за правителствата им.


Поредният аукцион за продажба на държавни ценни книжа ще се проведе в понеделник (19 септември). Те ще са от емисия u8470? 401(която също е от 2010 г.) за 55 млн. лв. номинална стойност с падеж през февруари 2017-а. Следващият търг ще е на 26 септември на деноминирани в евро книжа, които ще се търгуват изцяло на вътрешния пазар. Тогава ще се разиграят 30 млн. евро номинална стойност от емисия с падеж през март 2016-а.


Общата сума на държавния ни дълг е 10.5 млрд. левова равностойност, от които 4.1 млрд. левова равностойност е вътрешният ни дълг. Валутната структура на задълженията ни е 55.8% в евро, 25.9% в левове, 15.7% в щ. долари и 2.6% в други валути. Делът на държавния ни дълг от БВП е 13.9% - един от най-ниските в Европа и света.


Среднодневният оборот на междубанковия ни паричен пазар е 440 млн. лева. Най-търгуваните еднодневни депозитни се договаряха при 0.2% лихва, което говори за отчетливо изразен превес на предлагането на свободен левов ресурс над търсенето. За сравнение, депозити в евро на международните финансови пазари се сключваха при 0.85% на годишна база.


До края на тази по-дълга работна седмица трябва да се преведат дължимите месечни вноски по акцизи, ДДС и данък печалба. Средно по тези пера излизат по 800 млн. лв. от банковата система и се наливат в хазната, но те не оказват съществено влияние върху лихвите на междубанковия паричен пазар.


Петър Драмов ,


УниКредит Булбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във