Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДИЛЪРИТЕ ОБЯВИХА БОЙНА ТРЕВОГА

На война като на война, всички средства са позволени за постигане на крайна победа. Това бяха част от коментарите между дилърите, опериращи на междубанковия пазар на държавни ценни книжа по отношение на новосъздалата се взривоопасна обстановка.Основание за притеснение определено има и то се подхранва и от резултатите на проведения от Българска народна банка на 4 юли аукцион за продажбата на поредния транш от десетгодишни държавни съкровищни облигации. Те са с годишна лихва от 4.25%, като лихвените плащания ще бъдат през шест месеца. Емисията е от отворен тип и до достигането на пълния й обем Министерството на финансите ще пласира на отделни търгове различни количества. Досега бяха проведени три - в началото на януари, през март и през юни, когато се продадоха съответно 25 млн. лв., 25 млн. лв. и 15 млн. лв. номинална стойност. Достиганата на тях средна годишна доходност постоянно се понижаваше, следвайки низходящата тенденция при книжата, емитирани в еврозоната. Техните стойности бяха съответно 4.17, 4.11 и 3.78% на годишна база. Безпокойство пораждаше основно фактът, че доходът по българските книжа инфарктно се доближаваше до този по немските, но, за разлика от тях, са крайно неликвидни. Нека да припомня, че до края на май на вторичния междубанков пазар нямаше регистрирана нито една сделка с номинал от тези книжа. Голямата бомба избухна в понеделник (4 юли), когато стана ясно, че за завишено количество номинал в размер на 35 млн. лв. участие са взели 23 от общо 26 първични дилъри, избрани за срок до края на годината. Най-фрапираща е сумата на подадените от тях поръчки за участие - 158.63 млн. лева. Още по-взривоопасна е достигнатата средна проста годишна доходност - едва 3.62 процента. За сравнение, в същото време немските книги се търгуваха при 3.18% и като прибавим към тях рисковата премия за България, която според Мерил Линч Файнанс (Merrill Lynch Finance) за десетгодишен период е 68 базови точки, получаваме, че нормално българските ценни книжа би трябвало да се договарят поне при 3.86% годишна възвръщаемост. Изводът е, че много от участниците на пазара са готови да пренебрегнат логичното пазарно поведение само и само да намерят сигурно убежище за парите си. Те са готови на всяка цена да се сдобият с български държавни ценни книжа. Истерията продължи и в дните след аукциона, когато част от участниците на пазара излязоха с оферти за покупка на книжа със срочност до падежа от две до десет години. Това е повече от сигурен сигнал, че апетитът на инвеститорите все още не е задоволен. Очаква се на аукциона, насрочен за идващия понеделник (11 юли), когато БНБ ще продава тригодишни ДЦК с номинална стойност 40 млн. лв., да се взриви поредната предварително заложена скрита мина. Допълнително основание за притеснение идва от факта, че банковата система в момента разполага с предостатъчно левове по сметка в БНБ. Общата сума на авоарите варира около 1.1 млрд. лв., които са предостатъчни както за осигуряване на безпрепятственото изпълнение на междубанковите разплащания, така и за обезпечаване на минималните задължителни резерви. През изминалата седмица в банковата система започнаха да постъпват на последователни траншове сумите за изплащане на пенсиите. До края на идващата седмица в банковата система по това перо ще постъпят общо 325 млн. лв. свеж ресурс, който допълнително ще напомпа и без това отличната левова ликвидност в системата. Лихвените нива по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се движеха в тесните граници от 2.03-2.04% на годишна база. Фактът, че са по-ниски от тези по еврото - 2.06%, внася допълнително потвърждение на тезата, че левовата ликвидност в банковата ни система е повече от отлична. В резултат на това няма да е чудно, ако на предстоящия аукцион за продажба на предвиденото количество тригодишни книжа някои от участниците на пазара се сдобият с част от него и при 2.5% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във