Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДИЛЪРИТЕ ЖЪНАТ ПЕЧАЛБИ

Петровден е. Народното поверие казва, че това е точното време, когато жътварите излизат на полето, за да приберат засятото. Аналогично е положението и в банковата система. Банковите управители трескаво се подготвят за приключване на първото шестмесечие. За да пожънат успехи, те трябва да отчетат добри резултати.На междубанковия паричен пазар вече не могат да се правят големи печалби предвид на сравнително ниските и стабилни лихвени равнища, при които от близо две години се сключват депозитните сделки. В стремежа си да облекчи ликвидните неволи на банковата система Българска народна банка предприе в средата на 2003 г. конкретни мерки. Тя разреши на търговските банки да превеждат наличните си авоари в евро от първокласни чуждестранни банки по сметките си в БНБ в рамките на същия работен ден и с възможност да й ги продадат, при това по фиксинга на Централната банка. Така на практика лихвените равнища на междубанковия паричен пазар се приковаха към тези в еврозоната. Те пък на свой ред също точно от две години са на сравнително ниското ниво от 2% на годишна база. От друга страна, маржовете (разликата между курс купува и продава) са относително малки и така пряко ограничават възможностите за добри печалби. Изминалата седмица красноречиво потвърждава казаното дотук. Наличностите на търговските банки по сметките им в БНБ се запазиха достатъчно високи, за да могат със своите 1.1 млн. лв. да обезпечат както междубанковите си разплащания, така и поддържането на задължителните минимални резерви. Среднодневните обороти на междубанковия паричен пазар гравитираха около 180 млн. лв., а делът на еднодневните депозити, както обикновено, бе около 90% от тях. Лихвените проценти, при които се договаряха овърнайт сроковете плавно, но устойчиво отбелязваха спад и от 2.06% в понеделник достигнаха 1.98% в края на седмицата. Основната причина за това може да се потърси единствено във факта, че края на поредния едномесечен период за регулиране на резервите изтича на 3 юли и голяма част от участниците на пазара вече са успели да натрупат нужните им средства. В стремежа си да ги пласират на междубанковия паричен пазар те натежават на страната на предлагането и при липсата на адекватно насрещно търсене цената на левовия паричен ресурс пада. През следващата работна седмица не очаквам каквито и да е сътресения на пазара, тъй като в банковата ни система поетапно започват да постъпват сумите, необходими за изплащане на пенсиите. Общата им сума е точно 325 млн. лв., които до 18 юли трябва вече да са на разположение на дилърите. Така и без това отличната левова ликвидност в системата ще се подобри, в резултат на което очаквам лихвените нива по еднодневните депозити да са около 2.02% на годишна база. Много по-големи печалби се реализират от операции на междубанковия вторичен пазар на държавни ценни книжа. Закупените преди ценни книжа вече могат да се продадат на по-висока цена и така да донесат необходимите печалби. За сравнение - цената на десетгодишните съкровищни облигации в началото на годината бе 100.68 лв. за 100 лв. номинал (средна стойност при първичната им продажба в началото на януари). В началото на юни тя вече е 103.74 лв. и при продажбата им се реализира печалба от 3 лв. на всеки 100 лв. номинал. Превърнато в годишна доходност, това означава, че тя се е понижила от 4.17 до 3.78 процента. От тази емисия Министерството на финансите вече е пласирало 65 млн. лв. номинална стойност чрез три аукциона, организирани от БНБ. За 4 юли е насрочен поредният аукцион и на него ще се разиграят 35 млн. лв. номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във