Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЦК ИЗЧЕЗНАХА, ПАРИТЕ ЗАЛЕЖАХА

Обикновено по време на новогодишните празници настава време за пазаруване и тогава е времето, когато всички търговци намаляват цената на предлаганата от тях стока с една-единствена цел - да увеличат печалбите, разчитайки на по-големите обороти. Така пише във всички дебели учебници. Това старо правило обаче е валидно за високоликвиден пазар, на който има достатъчно и стоково, и парично предлагане. В момента на междубанковия пазар на държавни ценни книжа обаче липсва стоката, т.е. книжата са дефицит, като в същото време левовете са в изобилие. Това е и причината цената им да се повиши неимоверно много, като при отделни случаи участници на пазара не успяват да се сдобият с желаните от тях книжа. Основна причина, за което пък, е липсата на алтернативи за инвестиция на освободените левови авоари. Нека да припомним, че в началото на лятото, когато по настояване на Международния валутен фонд Министерството на финансите изтегли от банковата система огромна част от авоарите си, на междубанковия пазар се усети дефицит за левов ресурс. Тогава финансовите ни институции се чудеха на кого да пласират част от натрупаните в портфейлите им ДЦК, но така и не намираха подходящ контрагент. Тогава, в резултат на огромното предлаганте на ДЦК и липса на адекватно насрещно търсене, цената им отбеляза огромно понижение. За сравнение - петгодишната емисия книжа под номер 300/04 в края на юни се търгуваше при цена от 98.20 лв. за 100 лв. номинал, т.е. при годишна доходност от 5.15 процента. Шест месеца по-късно, през изминалата седмица номинали от същата емисия се договаряха при цена от 104.20 лв. или годишна възвръщаемост от 3.57 процента. Показателен е фактът, че на проведения миналия понеделник аукцион за продажбата на 20 млн. лв. номинал от същата емисия книжа подадените от първичните дилъри поръчки достигнаха рекордната сума от 92.3 млн. лв., или близо пет пъти повече от предлаганите. В края на годината много от финансовите институции, в това число и пенсионните и застрахователните дружества, са задължени по закон да вложат част от активите си именно в български държавни ценни книжа. Това е и основната причина за коледното увеличение на цената на книжата, на което бяхме свидетели.В същото време големите корпоративни клиенти се суетят в дните преди приключване на годината да си уредят финансовите взаимоотношения както с доставчици и търговци, така и с обслужващите ги банки. Това от своя страна предизвиква увеличаване на оборота на междубанковите разплащания, а в същото време част от финансовите институции в рамките на един работен ден последователно се озовават в ролята на търсещи и даващи левов ресурс на междубанковия паричен пазар, в зависимост от обема и интензивността на клиентските разплащания. Оборотите се повишиха, като през отделните работни дни гонеха 200 млн. лева. Отново най-предпочитани бяха еднодневните депозитни сделки, които заемаха полагащия им се дял от 90% от обема на всички договорени депозити. Лихвените нива по овърнайт контрактите гравитираха плътно около 2%, при каквито нива се договаряха депозитите в евро на международните финансови пазари. През седмицата родният индекс LEONIA беше 2.03%, докато европейскатият EONIA бе 2.09% на годишна база. Левовата ликвидност в банковата система беше повече от отлична. Среднодневните наличности на търговските банки в БНБ бяха 750 млн. лв. и бяха напълно достатъчни както за подсигуряване на необходимите минимални задължителни резерви, така и за обезпечаване на междубанковите разплащания. През следващата седмица очаквам междубанковите разплащания, предприети от корпоративните клиенти, да нараснат и като брой, и като обем. Общите левови авоари на банките в БНБ ще бъдат в достатъчни количества за покриването им, в резултат на което не очаквам каквито и да е драстични отклонения на лихвите от установените вече 2% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във