Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДА РАЗБЕРЕМ ПО-ДОБРЕ ПАЗАРА НА БИКОВЕТЕ И ПАЗАРА НА МЕЧКИТЕ

Често ни се случва да чуем как състоянието на фондовите борси се описва с термините пазар на биковете и пазар на мечките. Тъй като цените на акциите, които притежаваме, се влияят от това, което се случва на фондовите борси, ще е добре да знаем какво означават тези два термина.Какво означават термините пазар на биковете и пазар на мечките? Те се използват, за да се обясни дали стойността на търгуваните акции се увеличава, или намалява. В същото време, тъй като движенията на пазара до голяма степен зависят от настроенията на инвеститорите, тези термини определят какви са техните усещания за случващото се на фондовите борси.Понятието пазар на биковете се използва, когато стойността на ценните книжа расте. Типичното е, че в такива времена икономиката се развива добре, заетостта е висока, а участниците на пазара имат усещането, че цените се покачват за дълъг период от време.От друга страна, терминът пазар на мечките се използва, когато борсовите цени на акциите и обемите на покупко-продажбите намаляват. В резултат на това пазарът има низходяща тенденция на движение, а инвеститорите подозират, че това ще продължи дълго време. В такъв период икономиката забавя своето развитие, а безработицата нараства.Откъде идват термините?Най-разпространените обяснения са две:Първо, пазарите на биковете и на мечките са получили името си от начина, по който всяко от двете животни атакува жертвите си. Особеност при бика е, че при битка той повдига рогата си високо във въздуха, докато мечката, от друга страна, подобно на пазара, който носи нейното име, свива лапите си около своята нещастна жертва. Нещо повече - биковете и мечките са били свирепи врагове във времената, когато е било популярно да бъдат изправяни едни срещу други на арените за борби с животни.Второ, от историята се знае, че посредниците, които са продавали кожите на мечките, правели това още преди да ги притежават. В този смисъл те са едни от първите продавачи на късо (къса продажба - продажба на актив, който не притежаваш). След като са обещавали на своите клиенти да им доставят предплатените кожи, посредниците се надявали, че ще могат да ги купят от траперите на по-ниска цена от тази, на която са сключили предварителните договори за продажбата им. Тези посредници са станали известни като мечки - понятие, превърнало се в нарицателно за посредници при продажбата на кожи и за хора, които очакват спад в пазара. Характеристики на пазара на биковете и на мечките Добре е да знаем някои от най-важните фактори, влияещи на тези пазари. Трябва да уточним обаче, че изброените по-долу не бива да се абсолютизират:* Търсене и предлагане на ценни книжа При пазара на биковете се наблюдава силно търсене и слабо предлагане на ценни книжа. С други думи, много инвеститори желаят да закупят акции, а тези, които са склонни да продават - са малко. В резултат на това цените им нарастват, а инвеститорите се надпреварват кой да придобие наличните за продажба акции. При пазара на мечките ситуацията е обратна. Повечето инвеститори имат желание да продават, отколкото да купуват. Търсенето обаче е значително по-ниско, отколкото предлагането, и в резултат на това цените спадат.* Психология на инвеститора Доколкото поведението на пазара се влияе и определя от участниците на него, психологията на инвеститора и неговото усещане са изключително важни за това, дали цените ще растат, или ще се понижават. Доходността на пазарите на акции и психологията на инвеститора са взаимнозависими. При пазара на биковете всички, които са инвестирали в акции, се надяват да спечелят. От друга страна, при пазара на мечките усещането за бъдещото развитие на борсовите цени е негативно, доколкото инвеститорите са започнали да продават своите акции. * Промени в икономическата активностКогато на фондовата борса се търгуват предимно акциите на големите компании, ефектът върху пазара на ценните книжа и икономиката са пряко свързани. Когато става дума за преобладаващ пазар на мечките, обичайно е той да се свърже със слаба икономика, при която повечето фирми не могат да реализират добри печалби, защото потребителите не купуват достатъчно стоки. Спадът в корпоративните печалби пък се отразява директно върху начина, по който се оценява борсовата стойност на акциите. При пазара на биковете се случва обратното - хората изразходват повече пари за покупка на стоки, което от своя страна има усилващ ефект върху икономиката.Как да оценяваме промените в пазара?Показателно за това, дали един пазар е на биковете, или на мечките е дългосрочното му развитие, а не краткосрочните му реакции на различни събития. Леките движения в борсовите индекси представляват само краткосрочна тенденция, или т.нар. корекция на пазара. Разбира се, дължината на периода, който наблюдава инвеститорът, определя дали за него пазарът е на биковете, или на мечките. Например през последните две седмици той е наблюдавал пазара на биковете, въпреки че през последните две години като цяло борсовите индекси са намалявали - т.е. той е участвал в пазара на мечките. Според повечето инвеститори за несъмнена промяна в посоката на движение на пазара може да се говори само ако повечето от борсовите индекси се променят най-малко с 15-20 процента. Не всички дългосрочни движения на пазара могат да бъдат наречени движения на биковете или на мечките. Понякога той преминава през период на стагнация, опитвайки се да намери вярната посока. В този случай серия от движения нагоре и надолу могат да неутрализират взаимно печалбите и загубите, като определят т. нар. плоска посока на движение.Как да реагира инвеститорът?Идеалната ситуация е, когато той купи акции в началото на периода на нарастване на цените и започне да продава, когато те са достигнали върховата си стойност (т. нар. пик). Трябва да се има предвид, че почти е невъзможно дребният борсов играч да определи кога точно ще настъпи този пик. Когато пазарът на биковете е активен, инвеститорите могат със сигурност да влагат по-големи суми в акции и вероятността да реализират печалба ще е голяма.Когато мечките владеят пазара, вероятността от загуби е голяма, защото тогава цените непрекъснато спадат и краят на този спад не може да бъде предсказан. (Този период обаче е дар Божи за борсовите хиени, които знаят кои акции на губещи предприятия да купуват, оценявайки потенциала им за бъдещо оздравяване и печалба.)Дребният инвеститор обаче трябва да знае, че дори и да е вложил пари в акции с надеждата, че посоката на движение на цените им ще се обърне, е твърде вероятно да претърпи загуби. Другата възможност е да осъществява сигурни инвестиции, като купува облигации (например държавни ценни книжа, чийто доход в по-малка степен зависи от пазарните им котировки). Инвеститорът може да инвестира в т. нар. защитни акции (defensive stocks) - акции, чиято доходност се влияе минимално от движението на борсовите индекси и поради това са подходящи за купуване в периоди на икономически спад и бум. Това са акции на фирми от отрасли като инфраструктурата, в които най-често голям дял има държавата, и на компании като Жилет, Проктъл и Гембъл и Колгейт, предлагащи стоки и услуги, които потребителят купува независимо от икономическите условия.Какво следва от всичко това?Трябва да знаем, че няма сигурен начин за предсказване на тенденцията на развитие на финансовите пазари. Затова инвеститорите трябва да купуват или да продават акции, основавайки се на качеството на компаниите, които ги емитират. Това, което трябва да запомним, е, че ако инвестираме в акции за по-дълъг период от време, почти сигурно е, че ще излезем на печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във