Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ ФИНАНСИРАТ ДЕФИЦИТА НА САЩ

Чуждестранните централни банки притежават щатски ДЦК за 799 млрд. щ. долара и облигации на американски агенции за 203 млрд. щ. долара, сочат последните данни на Федералния резерв. Сумата, която за първи път надхвърля 1 трлн. щ. долара, уталожи страховете, че поскъпването на азиатските валути към щатската ще доведе до масови продажби на активи, деноминирани в долари. След настойчивите призиви на САЩ към Китай за премахване твърдия курс на юана към долара и за пазарно определяне на обменните нива на световните парични единици мнозина специалисти предупредиха, че това ще намали доходите на държавите от Азия и покупките на щатски активи. Както е известно, Япония и Китай използват постъпленията си от износ, за да купуват дългови инструменти на САЩ, като по този начин финансират огромния дефицит по текущата сметка на страната. Макар че засега основания за опасения няма, високопоставен служител от централната банка на Тайланд предупреди инвеститорите за мащабни трусове на пазара на облигации, ако ръстът на азиатските икономики се забави и принуди централните банки да разтоварят щатските си вложения. От началото на годината насам вложенията на чуждестранните централни банки в държавни ценни книжа и облигации на агенции от САЩ са се увеличили със 150 млрд. щ. долара. Днес чуждестранните инвеститори притежават почти половината от ликвидните съкровищни бонове на Америка. Най-едрият собственик на щатски ДЦК е Япония, която през третото тримесечие на годината похарчи рекордните 7.551 млрд. йени за интервенции на валутните пазари. По данни на 20-те водещи световни икономики азиатските вложения в американски ДЦК са се увеличили със 100 млрд. щ. долара в периода януари-август и са достигнали 744.9 млрд. щ. долара. За сравнение, Европа е притежава щатски облигации за 275.2 млрд. щ. долара към края на август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във