Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЧУЖДЕНЦИТЕ ПРЕДПОЧИТАТ ВЪНШНИТЕ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

Решението на Федералния резерв на САЩ за вдигане на основната лихва в страната и провалената сделка за продажбата на Булгартабак бяха факторите, които можеха да повлияят на котировките на българските книжа по външния дълг през периода. Лихвата беше повишена с 25 базисни точки, което пазарът очакваше и което доведе до спад в цените на бенчмарковите емисии. Това рефлектира върху цените и на българските облигации, които в края на периода поевтиняха до 108.90-109.10 евро за облигациите с падеж 2007г.; 125.10-125.60 евро за десетгодишните облигации; и 125.85-126.50 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година.Провалената сделка за продажбата на Булгартабак, както и предложението да се гласува недоверие на правителството засега не оказват влияние върху цените на българските книжа.Единствените брейди облигации, които останаха на пазара след второто изкупуване на част от външния дълг - облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's), се разменят активно на пазара. Въпреки че се търгуват над номиналната си стойност, те все още са атрактивен обект за инвестиране, което доведе до ново покачване на цените им. Облигациите се котират на нива 100.35-100.55 щ. долара, като реални сделки се сключваха до 100.50 щ. долара.Външните корпоративни облигации привличат погледите на все повече чуждестранни инвеститори. Това покачи котировките на облигациите на МобилТел до 105.25-105.75 евро, както и на новоемитираните облигации от Първа инвестиционна банка до 103.30-103.80 евро. Единствено облигациите на Европейската инвестиционна банка се задържаха на досегашните си цени - 104.30-105.00 лева. Поради малките търгувани обеми на ДЦК и непрекъснато понижаващите се доходности институционалните инвеститори отново се вгледаха в ипотечните и корпоративните банкови облигации. На борсата бяха регистрирани сделки с шест от облигациите в обращение при следните параметри: с облигации от третата емисия на Първа инвестиционна банка - номинал 200 000 евро при доходност от 5.90%; с облигации от втората емисия на Първа инвестиционна банка - номинал 890 000 евро при доходност между 5.75 и 6.10%; с облигации от втората емисия на ЮНИОНБАНК - номинал 127 000 евро при доходност от 6.45%; с ипотечни облигации на ПроКредит банк - номинал 3000 лв. при доходност от 5.50%; с облигации на Райфайзенбанк (България) - номинал 41 000 щ. долара при доходност от 4.10%; и с ипотечни облигации на Обединена българска банка - номинал 700 000 лв. при доходност от 4.60 процента.През периода имаше известно търсене на вътрешните емисии, деноминирани в евро, които все още са атрактивна инвестиция на фона на останалите книжа, които се предлагат на пазара. Цените на облигациите с падеж 2010 г. достигнаха до 109.65-110.50 евро, а 15-годишните струваха по 111.50-112.50 евро. Предлагането на тези две емисии е доста слабо.Търговия със ЗУНК-облигации на практика нямаше. Тъй като липсваше предлагане. Цените на тези книжа се задържаха на достигнатите високи нива от предишната седмица от 98.50-99.25 евро (щ. долара).

Facebook logo
Бъдете с нас и във