Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЧИНОВНИЧЕСКА ИНТУИЦИЯ РЕШАВА СЪДБАТА НА 8 МЛН. ЛЕВА

Без много шум едно състезание за над 8 млн. лв. здраво подгрява страстите в строителния бранш. Както съобщиха за в. БАНКЕРЪ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в момента се подготвяла заповед на министър Костадин Паскалев за обявяването на открита процедура за избор на независим надзорник на строително-монтажните дейности при изграждането на новото КПП Лесово-Хамзабейли на българо-турската граница. За несведущия данъкоплатец може би ще е интересно да научи, че с тази иначе похвална заповед министър Паскалев волю-неволю всъщност разчиства част от бакиите, наследени от предшественика му Евгений Чачев. Въпросният граничен контролно-пропускателен пункт, разположен в склоновете на Дервентските възвишения на Странджа планина (който на практика е съществен елемент от стратегическия международен транспортен коридор N9, свързващ Хелзинки и Истанбул, при преминаването му през нашата страна) трябваше да отвори врати до края на тази година. Само че това няма да се случи, а готовата още през миналото лято 17-километрова нова пътна връзка до граничната застава Лесово ще продължава да пустее поне до началото на 2004 година. В същото време турските ни съседи отвъд браздата отдавна прерязаха лентата на своето КПП в района на село Хамзабейли и сега ни гледат сеира. Заслугата за това забавление принадлежи както на бившите шефове на строителното министерство, така и на членове на техния екип, които и сега заемат отговорни постове във ведомството. Гвоздеят на програмата пък е скрит в калпавото приложение на вездесъщия Закон за обществените поръчки. Въз основа на него на 17 и на 24 април 2001 г. тогавашният министър на благоустройството и регионалното развитие Евгений Чачев издава две последователни заповеди. С първата е открита процедура за възлагане строителството на ГКПП Лесово - Хамзабейли, а с втората е обявен търг за избор на фирма, която да поеме независимия надзор на строителните дейности. В условията е посочено, че те трябва да завършат в срок от 18 месеца. И двете покани за участие в наддаванията са публикувани в брой 43 на Държавен вестник от 4 май 2001 година. В определения 30-дневен срок от тази дата кандидатите депозират в министерството офертите си. За изграждането на КПП-то се състезават седем фирми. Пликовете с предложенията им са отворени на 6 юни 2001 година. От тях обаче три са декласирани. Както научи в. БАНКЕРЪ, такава съдба е сполетяла дружеството Сиконко, което е оферирало цена от 8 332 926 лв. и е обещало да изпълни поръчката за исканите 18 месеца, но не е представило изискваната по закона декларация, че не е в банкрут, несъстоятелност или ликвидация. Такава декларация, както и баланса си за предшестващата година е пропуснал да представи и консорциумът ГКПП - ПС - Титан, предложил цена от 8 478 286 лв. и срок за завършване на строителството - 18 месеца. В същият срок е обещал да се вмести и Балканстрой. Но тъй като и този кандидат е забравил да декларира, че не го грози фалит, въпреки предложената най-ниска цена - 7 150 769 лв., и той е отпаднал от кушията. Участието си в нея продължили фирмите Астстрой глобъл с оферта от 8 177 777 лв. и срок за изпълнение на поръчката от 18 месеца, Пътстройинженеринг - Стара Загора, с предложение от 8 599 345 лв. и 12-месечен срок за строителството на обекта, Инос-1 с ценова оферта от 8 151 966 лв. и 18-месечен срок за изпълнение и държавното предприятие Строителство и възстановяване, наследник на закритото ГУСВ-е, което дало цена от 7 695 388 лв. и обещало да свърши работата за 15 месеца. Последното и най-изгодно предложение обаче изгаря. Поради нелепо недоглеждане кандидатите от Строителство и възстановяване, чийто принципал е отбранителното министерство, отпадат от играта. Защото се оказва, че има разминаване между оригиналната им оферта и нейното копие. В първия набор от документи предприятието е приложило декларация, че няма да ползва подизпълнител за поръчката. За беда при подбора на дубликатите на оригиналната документация - може би поради допуснато в комплекта документи нехайство, вместо копие на въпросната декларация е попаднала друга (вероятно от някакъв предишен търг), и то с точно обратното съдържание - че подизпълнител ще има. На този факт се натъкват членовете на тръжната комисия седем дни след отварянето на оригиналните оферти, проведено на 6 юни 2001 година. И той им дава формално основание да декласират и Строителство и възстановяване, тъй като фирмата не е посочила, както изисква законът, кой ще й е подизпълнителят. Това е положението - както се казва кьорав карти не играе. Победата в търга печели Инос- 1 ООД, въпреки че цената му е с близо 500 хил. лв. по-висока от тази на Строителство и възстановяване, а срокът за изграждането на ГКПП Лесово-Хамзабейли с три месеца по-дълг от обещания от държавното предприятие. Затова дружеството на отбранителното министерство прави опит да оспори декласирането си пред Върховния административен съд, позовавайки се на правилата на Международния съюз на инженерните консултанти ФИДИК, според които при провеждането на международните търгове превенстваща роля имат оригиналните офертни документи, а не техните копия.У нас обаче подобни уточнения в Закона за обществените поръчки липсват и поради тази причина магистратите няма как да помогнат на потърпевшата фирма и жалбата им е отхвърлена. Друг е въпросът дали членовете на тръжната комисия от строителното министерство, претегляйки на кантара държавния интерес, са могли да не бъдат чак такива буквоядци на закона. Още повече че бившето ГУСВ-е, сега ДП Строителство и възстановяване, през 1994 г. само за седем месеца изгради комплекс, сходен с този на ГКПП Лесово в района на Оряхово-Бекет, барабар с фериботните съоръжения. Що се отнася до класираната на първо място софийска фирма Инос-1(собственост на трима съдружници, членове на едно семейство), конкурентите й в бранша напомнят, че през 1997 г. тя не се е справила блестящо с първия етап от строителството на новата сграда на предприятието Ръководство на въздушното движение, което напоследък се покри с толкова скандална слава. Ако е имало действително сериозни издънки при градежа на РВД-палата, това съвсем не означава, че Инос-1 няма да се справи и със строителството на новия граничен пункт в западна Странджа. Лошото е, че вместо да е на приключване, то бе замразено в продължение на цяла година. Причина за това пък е фалът на експертите от Министерството на благоустройството и регионалното развитие при тръжната процедура, проведена миналото лято за избор на независим строителен надзорник на обекта. И тази класация отвори главоболна работа на върховните съдии.Състезанието за ГКПП Лесово-Хамзабейли не тръгва по мед и масло още в началото. Неизвестно защо едва на 1 юни 2001 г., само три дни преди да изтече крайният срок за подаването на офертите, всички кандидати са уведомени с типово писмо, подписано от началничката на отдел СК и АТУ Бояна Чавдарова, че предложената от тях цена трябва да бъде представена като абсолютна (окончателна) стойност. В наддаването се включват и 12 фирми от цялата страна, лицензирани за извършването на независим строителен надзор. Ценовите им оферти за контрола върху строително-монтажните работи с обем над 8 млн. лв. варират от 55 хил. лв. до 210 хил. лева. А оптималната цена за надзора, пресметната от ресорното министерство за негова собствена ориентация, е в размер на 110 хил. лева. На 6 юни 2001 г. вътрешноведомствена комисия под председателството на спомената вече Бояна Чавдарова (която и до днес се труди в министерството, оглавявано сега от Костадин Паскалев) отваря постъпилите оферти. На 19 юни същата година тогавашният строителен министър Евгений Чачев пък парафира заповед, с която определя класираните на първите три места кандидати за извършване на строителния надзор на обекта ГКПП Лесово-Хамзабейли. На първо място в тройката е софийското ООД Мугапо, на второ е фирмата Улпия Ескус 99, а на опашката - дружеството Стройконсулт ГН 99. Интересното е, че в противоречие със Закона за обществените поръчки Евгений Чачев изрично е посочил, че: Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. Десет дни по-късно, на 29 юни 2001 г., срещу това нареждане е депозирана жалба пред Върховния административен съд. В нея сребърният медалист в състезанието за надзора в Лесово - фирмата Улпия Ескус 99, твърди, че процедурата е нарушена. Вместо предварително обявения критерий за предлагана цена - абсолютна окончателна стойност, строителното ведомство е въвело нов критерий средна цена. Освен това класираното на първо място Мугапо ООД е получило за предлаганата от него цена в размер на 159 200 лв. 53.86 точки, а жалбоподавателката Улпия Ескус 99, оферирала цена от 99 666 лв., необяснимо защо, има по-малко точки - 53.14. Изброени са и други съществени нарушения при класирането на състезателите. Почти година жалбата на Улпия Ескус 99 чака решението на Темида. Едва на 6 юни тази година върховните магистрати Веселин Ангелов и Галина Карагьозова под председателството на Лилян Цачев се произнасят по казуса и отменят миналогодишната заповед на Евгений Чачев. В мотивите на съда между другото се казва:От протокола на комисията по оценка на предложенията изобщо не е ясно по какви критерии е извършено класирането и изобщо дали такова класиране е имало, или по отношение на кандидатите е подходено априори. При посоченото тотално смесване на критерии комисията очевидно е била в невъзможност да извърши обективна оценка и е заложила единствено на собствената си интуиция, логична последица от което е и липсата на мотиви.Тази деликатна юридическа констатация също така логически навява някои нездрави подозрения за това, какво всъщност се крие зад собствената интуиция на членовете на министерската комисия. Във всеки случай заради проявата на т. нар. шесто чувство от страна на държавните чиновници сега търгът за строителния надзор на ГКПП Лесово ще се явява на поправителен изпит. Кой и как ще го изкара не се знае. Но някой би трябвало все пак да пресметне какво е загубила държавата от забавеното строителство и дали инфлацията и прочие неприятни икономически фактори няма да надуят оттук нататък двойно 8-те млн. лв., необходими за градежа на уж стратегическия обект в Странджа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във