Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА БАВИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОЗОНАТА

Вероятността страните от Централна Европа да въведат еврото като единна разплащателна единица все повече намалява. Ниските лихви в еврозоната и изборните страсти влияят доста негативно върху вземането на подобни важни решения. В резултат Унгария, Полша и Чешката република по всяка вероятност ще запазят националните си парични единици поне до края на това десетилетие. Директорът на унгарската централна банка Зигмунд Ярай заяви на 10 септември, че се съмнява страната да успее да изпълни условията за въвеждане на еврото до 2010 година. А няколко дни преди неговото изказване правителството на Чехия отложи с една година (от 2009-а на 2010-а) влизането в еврозоната. Основната пречка в случая са бюджетните дефицити на държавите - в момента и трите водещи централноевропейски стопанства, а също и Словакия, работят с недостиг над 3% от БВП. Това е таванът, формулиран от Пакта за стабилност и растеж на ЕС. Четирите страни очакват дефицитите им да останат над 3% от брутния им вътрешен продукт и през 2006 година. Усилията на централните банки в тези страни да доближат краткосрочните лихви до основния лихвен процент на Европейската централна банка (в момента 2% годишно) също забавят процеса. От една страна, местните валути поскъпват към единната европейска парична единица заради по-високата доходност на деноминираните в тях активи. От друга, ползването на заеми в евро от страна на централноевропейските правителства става много по-изгодно. Това се отнася най-вече за Унгария, където годишната лихва по двуседмичните депозити е 6.25 процента. Изборите също препречват пътя към единната европейска валута. Полша вече избра нов кабинет на 25 септември. Чехия, Унгария и Словакия ще гласуват през 2006 година. Предизборните сметки ще отложат временно икономическите реформи, а бюджетните разходи ще станат по-разточителни. Полша например се отказа през август от плановете си да спре изплащането на пенсии на миньорите, които са ползвали правото си на ранно пенсиониране. Новото правителство на страната вероятно ще започне веднага борба с дефицита, но съществуват и реални надежди то да намали данъчното бреме. По-късното въвеждане на еврото от държавите в Централна Европа означава местните валути да запазят високите си колебания, най-вече във възходяща посока. Тези трусове могат да навредят на икономическия растеж, като направят износа по-непривлекателен, а вноса - по-евтин. Анализаторите прогнозират, че единствено Словакия има реални шансове да приеме еврото до 2010 година. Останалите от групата по-вероятно ще изчакат до 2012-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във