Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЦЕНИТЕ ТРЪГНАХА НАГОРЕ

Офертите за продажба на хлебна пшеница в последните дни на януари вече бяха по 200 лв. за тон без ДДС, което е увеличение с 14.3 на сто спрямо предишната седмица. Търсенето е повишило котировките на изкупуване от мелничните предприятия от 150 до 160 лв. за тон. По този начин ценовата ножица между предлагането и търсенето вече е 40 лв. за тон - с 60% повече, отколкото бе в средата на месеца. Експертите оценяват този ръст като опит за пробив от страна на производителите, които търсят отрано средства за предстоящите пролетни работи. Ниските цени напоследък едва покриват разходите по отглеждането на зърното. Очевидно обаче потребителите са се запасили добре, защото реално сключените сделки са за съвсем скромни количества - по 50-60 тона. Иначе цената на царевицата остава без съществена промяна от началото на годината. Фуражното зърно се предлага по 147 лв. за тон без ДДС. Маслодайният слънчоглед се е стабилизирал около ниво от 440 лв. за тон без ДДС - почти идентично с цените на основните европейски пазари. Но при заявено търсене веднага се стига до повишение на котировките, тъй като количествата са малко и продавачите държат да ги реализират на максимално висока цена. През последната седмица на януари на публичния пазар е имало търсене за 6000 т слънчоглед, а предлагане - за едва 1000 тона. ТаблицаЦени на зърно на Полвдивска стокова борса към 28 01.2005 г.Вид стока Цена в лв/т без ДДС Купува/продаваЦаревица 160 купуваСлънчоглед маслодаен 380 купуваСлънчоглед маслодаен 440 продаваПшеница хлебна 200 продаваПшеница хлебна 160 купува

Facebook logo
Бъдете с нас и във