Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОБЛИГАЦИИ СЕ ПОДХЛЪЗНАХА

Драстичен спад в цените на бенчмарковите емисии в евро, и особено в щ. долари беше най-впечатляващото през седмицата. Значителните разпродажби на американски облигации в средата на периода доведоха до драстично понижение и в цените на останалите облигации, деноминирани в щатски долари. Българските еврооблигации се търгуваха доста активно, рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни, се понижи с 2-3 базисни пункта. Облигациите с падеж 2007 г. поевтиняха от 108.65-108.90 до 108.55-108.70 евро. Цените на облигациите с падеж 2013 г. се понижиха с около 70 евроцента и достигнаха до 123.80-124.20 евро. Най-голямо бе движението в стойностите на глобалните облигации с падеж 2015 г. - с около 1.20 щ. долара, като в края на периода се търгуваха при цени 123.25-123.75 щ. долара. Българските брейди облигации се търгуваха активно, предлагане на пазара имаше в средата на периода. Облигации можеха да се купят и при 100.50 щ. долара, след което цената им отново се повиши до 100.45-100.625 щ. долара. Външните корпоративни облигации се търгуваха слабо през периода. Цените на облигациите на Първа инвестиционна банка и на МобилТел се понижиха слабо, съответно до 103.50-104.00 евро и до 105.00-105.50 евро. Без промяна - 104.50-105.00 лв., се задържаха цените на облигациите на Европейската инвестиционна банка. Малкият обем на новоемитираните ДЦК, както и слабото им предлагане на вторичния пазар, водят до непрекъснато увеличаване на цените на държавните облигации, в т.ч. и на деноминираните в евро. Облигациите с падеж 2010 г. достигнаха до 110.50-111.50 евро, а с петнайсетгодишните облигации се сключваха сделки до нива 114.00-115.00 евро.На борсата отново беше реализиран значителен обем от ипотечни и корпоративни банкови облигации. Бяха сключени сделки със седем от облигациите в обращение: с облигации от втората емисия на ЮНИОНБАНК - номинал 150 000 евро при доходност между 6.05% и 6.15%; с облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал 29 000 евро при доходност в широкия диапазон между 5.00 и 5.70%; с облигации на ПроКредит банк - номинал 1 490 000 лв. при доходност между 5.25 и 5.30%; с облигации на ТЕКСИМБАНК - номинал 45 000 евро при доходност от 7%; ипотечни облигации на Обединена българска банка - номинал 150 000 лв. при доходност от 4.45%; облигации от първата емисия на ТБ Алианц България - номинал 500 000 евро при доходност от 4.40%; и с облигации от втората емисия на Първа инвестиционна банка - номинал 36 000 евро при доходност от 6.25 процента.Доларовите ЗУНК облигации се задържаха без промяна през периода на нива от 98.95-99.95 щ. долара. Търсене на ЗУНК облигации, деноминирани в евро, повиши цената им до 99.50-100.25 евро, като реални сделки се сключваха до 99.90-100.00 евро.На приключилата подписка за замяна на доларови ЗУНК облигации срещу деноминирани в евро бяха превалутирани книжа с номинал едва 15 000 щ. долара. Последните няколко подписки за замяна приключиха при слаб интерес от страна на държателите на доларови ЗУНК облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във