Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЦЕНАТА НА ЗАПИСИТЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ПОЛИТИЦИТЕ

ЦЕНАТА НА ЗАПИСИТЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ПОЛИТИЦИТЕЕдната част от сложната формула, която трябва да се приложи, за да се изчисли бъдещата цена на компенсаторките, вече е ясна. През седмицата бе съобщено, че в най-оптимистичния вариант техният номинал е около 1.15 млрд. лева. Но имаше страхове, че реституционните книжа ще се окажат с 500 млн. лв. повече. Оттук нататък държавните мъже трябва да седнат с лист и химикал и да пресметнат колко точно от останалите за приватизация пакети от акции ще бъдат предложени за продажба срещу компенсаторки. Изчисленията няма да са прости, тъй като решението ще се взема на базата на въображаеми пазарни цени на акции - например на БТК, които никой не може да предскаже. Не е трудно да се досетим, че от пакетите, които ще се пуснат на борсата и чрез търговете за масовата приватизация, зависи цената на записите и на земеделските бонове. Акциите трябва да погълнат компенсаторки с номинал от около 800 млн. лева. Остатъкът до споменатите 1.15 млрд. лв. ще се използва за плащания по вече сключени приватизационни сделки (например за продаденото преди две години Златни пясъци и за каскадата Санданска Бистрица), а друга част от непаричните книжа въобще няма да излезе на пазара. Така уравнението се опростява. Ако правителството, което трябва да одобри списъка за приватизация с компенсаторки, предложи на инвеститорите да купуват акции с пазарна цена от 200 млн. лв., то стойността на записите би трябвало да е равна на 25% от техния номинал. Ако обаче различните министерства предложат акции само за 100 млн. лв., цената на реституционните разписки ще се срине средно до 12.5 процента. Към сметката обаче трябва да бъдат прибавени и инвестиционните бонове от масовата приватизация, с които ще може да се плаща на ценрализираните търгове. Там ще се пускат пакети от непублични дружества. През седмицата цените на земеделските бонове продължиха плавно да се покачват и тяхната стойност достигна 14.5 процента. От средата на март най-активният им купувач на пазара е инвестиционният посредник Елана, за който се предполага, че купува номинали за разплащане по сделката за каскада Санданска Бистрица. Новият собственик на ВЕЦ-овете - чешката фирма Енерго про, трябва да плати до 26 април в компенсаторки 16.5 млн. щ. долара. Със сигурност чуждестранният инвеститор се запаси с по-голямата част от книжата още през януари-февруари, но, изглежда, още малко не му достигат. Причина за поскъпването на земеделските книжа е и продължаващият процес на продажба на компенсаторни записи от първоначалните им собственици с последваща покупка на бонове. Така осмелилите се да предприемат такива действия правят арбитраж на очакваното изравняване на цените на двата инструмента. В момента записите се котират на около 20% от номиналната им стойност, докато боновете струват едва 14 процента. И ако притежател на лучниковки с номинал 1000 лв. ги продаде, с получените 200 лв. кеш ще може да закупи над 1400 бона, с които да участва в борсовата приватизация. Междувременно приемането на Закона за сделките с компенсаторни инструменти продължава да се точи. Той така и не стига до пленарната зала. Приемането му се отложи най-рано за следващата седмица. Така началото на 70-дневния срок от обнародването на закона до листването на борсата на компенсаторките също се отдалечи във времето.

Facebook logo
Бъдете с нас и във