Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БУЛГАРТАБАК ВСМУКА БОНОВЕТЕ

Като гръм от ясно небе на приватизационен сегмент във вторник се стовариха поръчки за 805 хиляди акции на Булгартабак Холдинг АД при предлагани общо 686 766 бройки. СИБанк и банка България инвест подадоха поръчки за цялото предлагано количество на минималната цена 80 бона за акция. Явно брокерите им са залагали на прогнозата, че няма да има никакво търсене на акциите, както това се случи в понеделник. Имаше обаче и други поръчки на минимална цена. Те останаха нереализирани, тъй като надвишаваха предлаганото количество. Печеливша стратегия в този ден приложи само Корпоративна банка, която наддаде с 15 стотинки над минималната цена и раздели поръчките си през няколко стотинки. Така тя успя да придобие 112 хиляди акции. На следващия ден (в сряда) всички вече искаха да купуват акции на Булгартабак Холдинг и на двете банки им се наложи да повишат офертата си до 85.1 бона средно, за да успеят да изпълнят първоначалната си цел и да придобият голям процент от акциите на холдинга и да реализират натрупания бонов ресурс. След този рязък обрат големите количества бонове на пазара намаляха значително. Корпоративна банка най-вероятно е използвала всичките си запаси, които е събирала за сделката ТЕЦ Марица 3. Наличностите на бонове и записи в България Инвест и СИБанк също загубиха от своя внушителен размер. Следващият голям пакет, който излезе на приватизационния пазар с размери между 30 и 50 милиона бона, ще изчисти напълно складовите си наличности от бонов ресурс. След като посредниците - продавачи на пула Мечта - консорциума между NBGI, ОББ и Булброкърс - успяха да продадат най-трудния от пакетите, включени в пула, би трябвало да имат много сериозно доказателство пред бюрократичната машина, че ще успеят да продадат и другите. Още повече че, поучени от слабата реклама на първия пакет, те планират мерки за популяризиране на останалите пакети. Най-близко до пазара засега са 20% от акциите на ДЗИ и 49% от плевенското предприятие Проучване на нефт и газ. Може да ги изпревари единствено повторното появяване на пула Златни пясъци. Следващата седмица започва процедура за избор на инвестиционен посредник за дружествата в него. През следващата седмица, поне докато не се появи ясен срок за предлагането на борсата на някой от трите по-големи пакета, компенсаторните записи и бонове ще продължат да се търгуват в границите между 22.50 и 23.50%, тъй като нито един от основните участници при покупката на акции на Булгартабак Холдинг не смята да възстановява изразходваните количества от непарични платежни средства. Останалите пазарни участници също не бързат да увеличават позициите си в записи и бонове заради противоречивите изказвания на представители на АП за проблемните партиди и за съдбата на вече приключили сделки от минали години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във