Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БУЛГАРТАБАК РАЗДВИЖИ КОМПЕНСАТОРНИЯ ПАЗАР

Новините около продажбата на акциите на Булгартабак Холдинг ще привлекат вниманието на участниците на пазара на непарични платежни средства по същия начин, както това ставаше през февруари и март. В четвъртък беше обявена стартовата цена на акциите на Булгартабак АД, които ще се предлагат на приватизационния борсов сегмент, и тя е 80.00 компенсаторки за една книга. Ако компенсаторните инструменти струват по 25%, реално инвеститорите ще плащат по 20.00 лв. за една акция от тютюневия монополист. Има поне два положителни момента, които трябва да се отбележат. За първи път срещу компенсаторни бонове и записи се предлагат акции от активно търгувано дружество, което е включено и в представителния за българския капиталов пазар индекс СОФИКС. Нов момент е и че при първо предлагане на акциите на приватизационен сегмент цената, която се иска за тях, е по-ниска от реалната им пазарна цена на свободния пазар. Това е една добра предпоставка за успешно пласиране на предлагания пакет от акции. То ще продължи до 6 юни, като обемите на предлаганите пакети ще се увеличават, а минималното количество, което може да се закупи, е една акция. През целия период цената ще остане непроменена. Ако обаче при закрития аукцион се стигне до наддаване, тя може и да се повиши. Поредицата от бързи продажби на акции от пул Енергетика при цени, в повечето случаи два пъти по-високи от минимално обявените, привлече около 30 милиона бонов ресурс и повиши нивата на търговия, като цената на непаричните платежни средства в последните дни се установи твърдо под 25 процента. Единствено сравнително голямото предлагане на ниво 25% при компенсаторните записи влияеше като психологическа бариера пред по-нататъшното повишение на цените. Ако пакетът на Булгартабак холдинг привлече вниманието на чуждестранни инвеститори, нивото от 25% ще бъде преодоляно изключително лесно, защото за целия пакет ще бъдат необходими поне 76 милиона бона, а съпротивата за по-бързото поскъпване на боновете ще зависи от запасите на едро, натрупани от по-големите инвеститори. Тъй като среднодневната търговия при стабилна цена обикновено е в размер на 400-600 хиляди бона, предлагането на големи количества за блокови сделки ще се отдалечи от цената на дребно, когато запасите от тях започнат да се изчерпват. Затова при успешно пласиране на пакета цените на компенсаторните бонове и записи най-вероятно ще преодолеят върховата реална стойност от есента - 27 процента.Друг фактор, който ще тласка цените нагоре, са търговете, които провежда Агенция за приватизация и където е разрешено плащане с непарични платежни средства. Може да се очаква, че повечето от участниците, които ще спечелят тези търгове, няма да са си подсигурили необходимия им бонов ресурс и също ще излязат на пазара, за да направят спешни покупки, тъй като срокът на плащане е 15 дни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във