Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БУЛГАРТАБАК И СОФАРМА СРЕЩУ ВСИЧКИ

Акциите на дъщерните дружества на Булгартабак холдинг продължиха да поскъпват и през тази седмица. Благоевград БТ достигна до рекордните 90 лв. за акция, а София БТ също покори нов връх при ниво от 105 лева. Акциите на самия холдинг също поскъпнаха, макар и не със същото темпо, и дотигнаха до 33 лв. за една. По-бавното им поскъпване се дължи на голямото предлагане на акции, които са придобити в процеса на борсовата приватизация.Софарма беше единственото нецигарено дружество сред по-активно търгуваните позиции, което поскъпна през тази седмица. След публикуването на консолидирания баланс на фармацевтичната компания инвеститорите увеличиха интереса към покупки на нейните акции, макар че резултатите не показват значително подобрение спрямо 2002 година. Цената им се покачи до 3.38 лв., като инвеститорите продължават да са оптимисти и да очакват подобрение на рекордните стойности, достигнати през есента на миналата година.Консолидираният баланс на холдинг Доверие обаче показва чуствително подобрение на финансовите му резултати и ако инвеститорите обърнат внимание на тази новина, най-вероятно цените на книжата ще се повишат поне до 2.15 - 2.25 лева. Приходите от продажби на дружеството като цяло са нараснали с 11%, докато общата му печалба е 5.48 млн. лв., или 83 стотинки на акция.Цените на другите акции обаче се понижаваха. Новината, че книжа на БТК ще бъдат предложени на борсата макар и след шест месеца, увеличи предлагането с ц;ел инвеститорите да си освободят средства за покупки на компенсаторни инструменти. От засилената търговска активност най-силно пострадаха акциите, които се купуват срещу компенсаторни инструменти - Алумина, ДЗИ, Проучване и добив на нефт и газ АД, Златни пясъци и Ривиера. Цената на Медика пък се понижи поради предупреждението, което отправи ръководството на компанията, че очаква значително по-слаб резултат през предстоящата 2004 година.Акциите на Петрол успяха да задържат цената си около 3.20 лв. през изминалата седмица. Но разменения седмичен обем бе едва 8 хил. бройки. Предстоящото предлагане на 2 млн. акции на дружеството за приватизация през борсата ще натиснат цените на книжата надолу, тъй като инвеститорите няма да са сигурни дали ще бъде изкупен целият пакет и на каква цена ще стане това. Затова те ще изчакат приключването на приватизационната процедура. Плавният спад в цените на част от акциите най-вероятно ще бъде компенсиран от поскъпването на цигарените компании през следващата седмица и затова индексът СОФИКС сигурно ще остане на нивата около 445 - 450 точки. Съществено понижение на котировките може да се получи, ако акциите на Петрол и Нефтохим поевтинеят поради предстоящата борсова приватизация на остатъчните държавни дялове в двете дружества.Както е известно, Агенцията за приватизация обяви конкурс за инвестиционен посредник, който да продаде на фондовата борса държавните дялове от 1.33% от капитала на Лукойл Нефтохим Бургас АД и 1.893% от капитала на Петрол АД. Акции на тези две дружества ще се предлагат само срещу пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във