Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ СЕ НАРЕДИХА СРЕД ОТЛИЧНИЦИТЕ

Цените на българските брейди книжа отбелязаха ново значително покачване през седмицата. След като рейтинговата агенция Moody's повиши кредитните рейтинги на осем страни от Източна Европа, ценните им книжа поскъпнаха. Инвеститорите вече гледат на целия регион като достатъчно сигурен за инвестиции, и то при добра доходност.В резултат на това движение на стойностите в края на изминалата седмица българските брейди облигации се търгуваха при следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) - срещу 91.75-92.50 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 93.75-94.50 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 93.75-94.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Повишиха се значително и цените на глобалните ни облигации, като се стесни и разликата между техните цени и цените на американските десетгодишни ценни книжа (които изпълняват функцията на бенчмарк). Цените на двете ни емисии еврооблигации, деноминирани в евро, достигнаха съответно до 105.00-105.20 евро за 100 евро номинал от емисията с падеж 2007 г., а книжата с падеж 2013 г. вървяха срещу 102.20-102.60 евро за 100 евро номинал. Най-чувствително поскъпнаха еврооблигациите, деноминирани в долари - до 109.00-110.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Крайни клиенти редовно търсят корпоративни и ипотечни облигации. Поради недостатъчното им предлагане сключените сделки с тях са с малки обеми. През периода на борсата бяха регистрирани сделки с облигации на Българска пощенска банка - с номинал 3 хил. лв. при доход 7.35%, от облигациите на Обединена българска банка бе продаден номинал от 78 хил. лв. при доход 7.5%, облигации на Първа инвестиционна банка с номинал 59 хил. евро бяха пласирани при доход между 6.00 и 6.35 процента.През периода никой не записа облигации от емисията на община Сливен.И през тази седмица търговията със ЗУНК-облигации беше оживена. На пазара се търсеха както доларови, така и деноминирани в евро ЗУНК-ове. Цените им се повишиха с повече от 1 щ. долар и достигнаха до 83.75-84.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Министерството на финансите обяви нова подписка за замяна на доларовите ЗУНК-ове срещу същите книжа, деноминирани в евро. Подписката стартира на 18 ноември тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във