Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ ДЕМОНСТРИРАХА СКРОМЕН РАСТЕЖ

Българските еврооблигации се търгуваха сравнително активно през изминалата седмица. Котировките на петгодишните облигации останаха почти без промяна и книжата осигуряваха доход от 6.85-6.95 процента. На нивата си от предходната седмица се задържаха и облигациите с падеж 2013 година. Търговията с тях осигуряваше доход 8.03-8.08 процента. Покачването на цените на облигациите с падеж 2015 г., което започна в края на предходната седмица, продължи и те се търгуваха при доход 8.88-8.91 процента.Очакваме през следващата седмица петгодишните облигации да се задържат на същите нива, а дългосрочните ни облигации леко да поскъпнат.През тази седмица облигациите на Първа инвестиционна банка не вървяха особено силно. На борсата бяха сключени сделки в размер на 3000 евро при доход 7.30 процента.През следващата седмица се очаква Българска пощенска банка да пласира частно емисия от ипотечни облигации, деноминирани в левове.Търговията със ЗУНК облигациите беше слаба. През седмицата бяха регистрирани сделки за около 500 хил. щ. долара. И търсенето, и предлагането на ЗУНК облигации в момента е слабо, въпреки че цените им отбелязаха слабо повишение.Поскъпнаха и българските брейди облигациите. Тези по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 88.50-88.75 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - по 90.50-91.00 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 90.50-91.

Facebook logo
Бъдете с нас и във