Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖА ПОСЛЕДВАХА ЩАТСКИТЕ

Търговията с български еврооблигации през седмицата беше активна. Най-много вървеше емисията с падеж 2013 година. Рисковата надбавка на тези книжа се увеличи слабо - с 3-5 базисни точки.Книжата от емисията с падеж 2007 г. се търгуваха на нива от 110.80-111.20 евро в началото на периода, след което се понижиха с около 20 евроцента и в края на седмицата можеха да се закупят срещу 111.00 евро за 100 евро номинал.В първите дни от седмицата имаше засилен интерес към книжата с падеж 2013 г., което съвпадна с покачването на цената на американските и германските облигации, служещи като техен ценови еталон. В резултат нашите книжа се купуваха на нива до 114.65 евро. След изказването на председателя на Федералния резерв Алън Грийнспън, което смъкна цените на дългосрочните американски и германски облигации, и нашите книжа поевтиняха с около 50-60 евроцента. В края на седмицата те можеха да се закупят за около 114.40 евро.По-слабо движение реализира глобалната емисия с падеж 2015 година. Търговията с тези облигации се движеше в границите между 119.65-120.40 и 120.00-120.75 щ.долара за 100.00 щ.долара номинал.Българските брейди книжа се задържаха почти без промяна, като единствено облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) отбелязаха известен спад в цената си, достигайки 98.00-98.50 щ.долара. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 98.00-98.50 щ. долара, а книжата с отстъпка от номинала (DISC's) за 98.75-99.25 щ.долара.Интерес към закупуване на вътрешни облигации, деноминирани в евро, проявиха предимно крайни инвеститори. По-активно се търгуваше 15-годишната емисия, като реални сделки с тези книжа се сключваха на нива 101.25 и 101.30 евро за 100 евро номинал. През седмицата на борсата бяха регистрирани сделки с три от издадените корпоративни и ипотечни банкови облигации. Книжа на ТБ Алианц България с номинална стойност 1000 евро се продадоха при доход от 5.60%, докато облигации на ЮНИОНБАНК за 59 хил. евро смениха собственика си при цени, осигуряващи доход между 7.25 и 7.40 процента. Книжа от втората емисия на Българска пощенска банка с номинална стойност 260 хил. евро бяха пласирани при доход между 5.30 и 5.59 процента.Интересът към покупка на ЗУНК-облигации остана слаб. Цените им се запазиха без промяна, като на практика няма реални сделки. На 11 март Българска народна банка ще обяви резултатите от поредната подписка за замяна на доларови ЗУНК-облигации за книжа, деноминирани в евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във