Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖА ПОЕВТИНЯХА ДРАСТИЧНО

Българските книжа по външния дълг преживяха седмица на драстичен спад в ценовите равнища. Инвеститорите продължиха да разпродават българските облигации от портфейлите си. Вероятната причина за това им поведение е пренасочването на инвестициите им от турски, румънски и български дълг към книжа, издадени от латиноамерикански държави. Българските брейди облигации се понижиха с около 1 щ. долар за 100 щ. долара номинал, като търговията приключи на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха в диапазона 93.75 - 94.25 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха между 95.50-96.00 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) по 95.90-96.40 щ. долара за 100 долара номинал.Рисковите надбавки, на които се търгуват българските облигации над суаповите равнища през седмицата, се увеличиха още с около 20-30 базисни пункта .Най-слабо понижение отбеляза най-кратката ни емисия по външния дълг с падеж 2007 година. Цената на книжата се понижи от 110.50-110.90 евро до 108.65-109.15 евро за 100.00 евро номинал. Двете по-дългосрочни емисии с падеж 2013 и 2015 г. понижиха по-драстично своите котировки. Подобен спад в цените им беше наблюдаван през юни-юли 2002 година.Пазарът приключи на нива съответно: 107.35-107.85 евро за емисията с падеж 2013 г. и 111.75-112.50 щ. долара за емисията с падеж 2015 година.На 10 март се проведе втори аукцион за продажба на емисия ДЦК, деноминирани в евро по вътрешния дълг на България. Интересът към него беше по-слаб в сравнение с първия търг - подадените заявки бяха около два пъти по-малко. Министерството на финансите одобри за продажба номинал от 55 млн. евро при обявено минимално количество от 25 млн. евро. Постигнатият среден доход по емисията на аукциона беше 5.65 процента. На вторичния пазар тази емисия се предлага на нива от 5.60 процента.На борсата бяха регистрирани две сделки с малки обеми книжа от две емисии от ипотечни и корпоративни облигации: с облигации на Обединена българска банка - номинал 20 000 лв. при доход 7.30% и с облигации на Първа инвестиционна банка - номинал 4000 евра при доход 6.10 процента. Търговията със ЗУНК-облигации беше по-активна в сравнение с предишната седмица. Поради спада на цените предлагането превишаваше търсенето, като сключените сделки на пазара бяха с обем над 2 млн. щ. долара. В края на периода цената достигна до 83.00-83.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във