Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖА ОТСТЪПИХА

Цените на българските еврооблигации, както в повечето случаи, се определяха от движението на американските и германските книжа. През първата половина на седмицата облигациите ни отбелязаха значително по-слабо движение в сравнение с чуждестранните книжа, които служат като еталон на нашите. Това намали донякъде размера на рисковата надбавка.В сряда Стандарт енд Пуърс повиши кредитния рейтинг на Русия до ВВ+, но тази новина почти не се отрази на котировките на българските облигации. Вниманието на пазара беше насочено предимно към новоемитираните облигации на Турция и Унгария.Емисията с падеж 2007 г. поевтиня с около 40 евроцента и в края на периода се котираше за 110.75-111.25 евро за 100 евро номинал.Най-високите нива, на които се търгуваше емисията с падеж 2013 г., бяха 114.80-115.30 евро, след което в края на периода цената им се понижи до 114.00-114.50 евро. Подобно беше и движението в цената на емисията с падеж 2015 г., като най-високите нива през периода бяха 120.25-121.00 щ. долара, след което търговията се извършваше при цени 118.75-119.50 щ. долара.Търговията с български брейди облигации беше слаба през периода, като облигациите по просрочени лихви (IAB's) слабо понижиха цената си и достигнаха 98.25-98.75 щ. долара. Другите две облигации се задържаха без промяна. Облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) се търгуваха на 99.00-99.50 щ. долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - вървяха по 98.75-99.25 щ. долара.Петнадесетгодишната вътрешна емисия от книжа, деноминирани в евро, се търгуваше активно на вторичния пазар. Сделките се сключваха между 100.50 и 101.00 евро за 100 евро номинал.Обемът на изтъргуваните на борсата ипотечни и корпоративни облигации беше по-малък в сравнение с предходните седмици. Продадоха се книжа на Стопанска и инвестиционна банка на стойност 100 хил. лв., а от втората емисия на Първа инвестиционна банка - номинал 225 хил. евро при доход от 6.07 процента. Облигации на ЮНИОНБАНК за 61 хил. евро бяха пласирани при доход между 6.74 и 7.60 процента, а книжа от третата емисия на Българо-американска кредитна банка с номинална стойност 23 хил. евро - при доход от 5.40 процента. Бяха продадени и книжа на ТБ Алианц България за 34 хил. евро при доход от 5.40 процента.ЗУНК облигациите се задържаха с непроменени цени през периода. Котировките им бяха на нива 88.50 - 89.00 щ. долара. Има интерес от закупуване на ЗУНК облигации, но предлагането в момента е много ограничено и на практика почти няма реални сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във