Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖА НЕ ВЪЗБУДИХА КУПУВАЧИТЕ

Търговията с български брейди облигации беше сравнително слаба през периода. Новините за очаквана война с Ирак прави инвеститорите предпазливи и разменените обеми са незначителни. Най-търгувани бяха облигациите с отстъпка от номинала. Цените им се задържаха без промяна до средата на седмицата, а в края на периода отбелязаха известно покачване. Търговията приключи на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) 95.10 - 95.40 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 97.10 - 97.50 щ. долара, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се продаваха по 97.10 - 97.60 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Аналогична беше ситуацията и при сделките с глобалните ни облигации. Търговията беше сравнително слаба в началото на седмицата, а в края на периода котировките се повишиха с около 40-50 базисни пункта.По-голям интерес имаше към покупки на еврооблигации с падеж през 2013 г., като котировките купува за нея достигнаха до 109.30 евро за 100.00 евро номинал. Сравнително слаба беше търговията с глобалните ни облигации, деноминирани в щатски долара с падеж 2015 година. Цените им се повишиха в края на периода с около 20-30 базисни пункта и достигнаха до 112.50-113.25 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.На борсата не бяха регистрирани сделки с ипотечни и корпоративни облигации. На 31 януари Българо-американска кредитна банка пусна трета емисия ипотечни облигации. Пласирането беше частно, като единствен поемател на емисията е Банк Аустрия Кредитанщалт. Емисията е деноминирана в евро, петгодишна, с номинал 10 млн. евро и купон от 7 процента. Това е най-голямата по обем и най-дългосрочна емисия на ипотечни облигации, предложени на българския пазар. Очаква се интересът за вторична търговия към тях да бъде значителен. През периода нямаше реална търговия със ЗУНК-облигации, въпреки че на пазара имаше извесно търсене. Цените им се повишиха поради покачване на котировките на българските брейди облигации и достигнаха до 85.00-86.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във