Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖА ИЗОСТАНАХА ОТ ОБЩИЯ ПОРИВ НАДОЛУ

Въпреки значителния спад на цените на американския бондов пазар и на германските облигации българските книжа не поевтиняха значително. След като бе повишен кредитният рейтинг на Русия миналата седмица, и през тази районът продължи да излъчва позитивни новини. SP публикуваха коментар за развитието на банковата система в България, където се отбелязва, че тя се доближава до европейските критерии. Другата положителна новина беше споразумението между Румъния и МВФ. Всичко това доведе до понижаване на рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни, с още около 10 базисни пункта.В края на периода еврооблигациите ни се котираха на следните нива: емисията с падеж 2007 г. при 109.00-109.40 евро; емисията с падеж 2013 г. при цена 11.50-112.00 евро и глобалната емисия с падеж 2015 г. срещу 113.75-114.75 щ. долара.Българските брейди облигации продължиха възходящото си движение, започнало предишната седмица. Като цяло сключените сделки бяха с малък обем, цените се повишиха между 50 цента и 1 щ. долар и в края на периода бяха на следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) 97.50-98.00 щ. долара, за облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) 98.50-99.00 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) вървяха по 98.50-99.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.И през тази седмица сключените на борсата сделки с ипотечни и корпоративни облигации бяха със значителни обеми. Най-голям номинал се изтъргува от ипотечните книжа на Централна кооперативна банка. Общият обем беше в размер на 1 905 000 лева при доход между 7.12 и 8 процента. Останалите сделки бяха с облигации от първата емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал 32 000 евро при доход 5.90 процента. От емисията на ТБ България Инвест се продаде номинал 20 000 евро при доход 5.70 процента. От втората емисия на Българска пощенска банка номинал 15 000 евро бе пласиран при доход 5.60% и от емисията на ЮНИОНБАНК се продадоха книжа с номинал 10 000 евро при доход 7.55 процента.Търговията със ЗУНК облигации беше с незначителни обеми през периода. Въпреки повишените цени на брейди облигациите, котировките на ЗУНК-овете останаха почти непроменени: 86.25-86.75 щ. долара за деноминираните в долари и 86.00-86.50 евро за деноминираните в евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във