Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ ВСЕ ОЩЕ ЛОВЯТ ОКО

Бурно търсене на български еврооблигации както от страна на банки и институционални инвеститори, така и от страна на фирми и граждани започна още от понеделник (26 ноември). През първия ден от седмицата само на българския пазар бяха изтъргувани обеми за над 10 млн. евро. В резултат от повишеното търсене цената на еврооблигациите се повиши и в средата на седмицата те се предлагаха над 101% от номинала им. На тези нива интересът от страна на инвеститорите определено намаля и цените се задържаха на това равнище до края на седмицата, а обемите на търговията паднаха до около 1 млн. евро дневно.На външните пазари интерес към българските еврооблигации проявяват голям брой крайни клиенти, които на ден изкупуват ценни книги с общ номинал от 2 млн. евро.Доходът, който носят еврооблигациите при цена от 101% от номинала, е около 7% годишно. През следващата седмица (от 3 до 7 декември) се очаква еврооблигациите леко да поевтинеят поради техническа корекция на пазара и защото плъзна слух, че текущо ще се увеличи обемът на емисията.През изминалата седмица интересът към общинските облигации на София беше нищожен. Причината за това е, че се появиха аналогични инструменти на пазара, а също и заради по-ниския доход, който те носят - около 4.6% годишно. Повечето инвеститори предпочитат по-високия доход пред по-краткосрочните емисии. Тази тенденция ще се запази и през следващата седмица.Цената на облигациите, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити, се покачи през изминалата седмица. И в този случай причините са две. От една страна, поскъпнаха българските брейди облигации, а от друга - институционални инвеститори засилиха интереса си към покупката на ЗУНК-облигации. Вероятно цената им ще се задържи на тези нива, тъй като повечето инвеститори ще задържат книжата си до 1 януари, когато ще се изплати поредното лихвено плащане и погасителна вноска по главницата.Интересно движение отбелязаха трите вида български брейди книжа. В началото на седмицата сделките с облигации по просрочените лихви (IAB's) започнаха от нива 83.625-84.00, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) се търгуваха при цени 83.75-84.25, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 85.75-86.25 процента от номинала. В средата на седмицата цените се повишиха с около 0.5 процента от номинала, но в края й се върнаха на първоначалните си равнища. Причината за поскъпването им най-вероятно е, че със средствата, получени чрез новоемитираната еврооблигационна емисия, Министерството на финансите изкупува част от външния ни дълг. Заслуга за повишението на цената има и това, че част от инвеститорите се пренасочиха от сделките с южноамерикански дългови инструменти към такива, емитирани от страни в Източна Европа. През следващата седмица цената на брейди книжата ни ще отбележи слаб спад, ако Министерството на финансите не излезе на пазара с нови покупки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във