Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ТОТАЛНО ОТСТЪПЛЕНИЕ

Масираните разпродажби на книжа от развиващите се пазари продължиха и през тази седмица. Допълнителен натиск върху цените оказа и спадът на германските и американските облигации, които служат като еталон на пазара. Рисковата надбавка, на която се търгуват българските книжа, през последните дни се повиши с около 15-20 пункта, тоест спадът им бе по-голям от този на американските и германските.Емисията еврооблигации с падеж 2007 г. се понижи с около 50 евроцента и премина границата от 110 евро. Най-ниските нива, на които можеха да се купят книжата ни, бяха около 109.50 евро.Спадът при книжата с падеж 2013 г. достигна около 1.50 евро. Най-ниските котировки бяха около 112.75-113.00 евро. Рисковата надбавка по тази емисия се увеличи до 145 базисни пункта. Глобалните облигации с падеж 2015 г. отбелязаха понижение с около 2 щ. долара. Цената продава премина под 115 щ. долара за 100 щ. долара номинал. В началото на седмицата очакванията за обратно изкупуване на облигациите с отстъпка от номинала доведоха до покачване на котировките им, като цените продава достигнаха до 100.25 щ. долара. След масираната разпродажба на книжа от развиващите се пазари, брейди облигациите ни поевтиняха слабо и в края на седмицата книжата по просрочени лихви (IAB's) се котираха на нива 98.25-98.75 щ. долара. Облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха по 99.625-100.125 щ. долара, а тези с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 98.50-99.00 щ.долара за 100 щ. долара номинал.Търговията с вътрешните емисии, деноминирани в евро, беше слаба. Цените последваха понижението на външните ни облигации и паднаха съответно до 104.75 евро за седемгодишната емисия и 101.75 евро за 15-годишната. Обемите на сключените сделки на борсата с ипотечни и корпоративни банкови облигации бяха рекордно високи. Значителният оборот се дължеше на изтичането на срока, в който всички пенсионноосигурителни дружества трябваше да приведат дейността си в съответствие с Кодекса за социално осигуряване. Продадоха се облигации на Обединена българска банка с номинал 3.342 млн. лв. при доход от 4.60 до 5.70%, както и книжа на ТБ Алианц България на стойност 190 хил. евро при цени, осигуряващи от 5.20 до 5.50 процента. Нов собственик намериха и облигации на Централна кооперативна банка за 5000 лв. при доход от 5.90%, книжа от първата емисия на Пощенска банка за 195 хил. лв. при доход от 5.55%, както и облигации от втората й емисия на стойност 230 хил. евро, като доходността им достигна 5.60 процента. Освен това бяха пласирани и облигации на Първа инвестиционна банка за 5000 евро при доход от 6.24 процента.Нямаше реална търговия с облигации по ЗУНК . На практика няма търсене на тези книжа и котировките се понижиха с около 25 цента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във