Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ СЕ ЗАКАЧИХА ЗА ЛИХВИТЕ

При настанилото се на пазара типично за август ваканционно настроение търговията беше сравнително слаба. Цените на българските еврооблигации се движиха в зависимост от лихвените нива при еврото и щатския долар. В сряда (11 август) Федералният резерв повиши лихвата в САЩ с 25 базисни точки до 1.50 процента. Това бе очаквано и почти не се отрази на дългосрочните ценни книжа и съответно на книжата от развиващите се пазари. Най-краткосрочната емисия български държавни облигации в чуждестранна валута с падеж 2007 г. се поевтиня слабо с около 20 евроцента и се търгуваше при 109.40 - 109.80 евро за 100.00 евро номинал. Двете емисии дългосрочни облигации с падеж 2013-а и 2015-а регистрираха движение от 30 до 50 базисни точки и приключиха търговията съответно на нива от 118.125 - 118.50 евро и 120.75 - 121.50 щ. долара.Българските брейди облигации се търгуваха слабо през периода. Интерес за закупуване от двата вида - с просрочени лихви (IAB's) и с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's), имаше на цени между 99.75 и 100.00 щ. долара. Обемът на сключените сделки с ипотечни и корпоративни банкови облигации беше по-голям в сравнение с предишната седмица. Изтъргувани бяха две от емисиите в обращение - на ТБ Алианц България (с номинал 198 хил. евро при доход от 5.13%) и на Райфайзенбанк България (с номинал 3 хил. щ. долара при доход от 4.15 процента).При двете вътрешни еврови емисии по-активно се търгуваше тази с падеж 2010 година. Реални сделки се сключваха на цена от 104.20 - 104.30 евро. Понижаването на дългосрочните лихви при европейската валута доведе до покачване на цените на 15-годишните облигации до 101.00 - 102.00 евро. При тези равнища сделките на практика замряха. Министерството на финансите ще обяви най-рано през септември дали ще има аукцион за продажба на тези две емисии до края на годината. Доларовите ЗУНК-облигации продължават да се котират широко поради липса на предлагане. ЗУНК-облигациите, деноминирани в евро, се търгуват умерено на цена от 90.25 - 91.00 евро за 100 евро номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във