Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ СЕ СЪЖИВЯВАТ

Българските еврооблигации прекъснаха низходящия си тренд, отбелязан през предишната седмица. Това стана благодарение на постигнатото споразумение за финансова подкрепа между МВФ и Бразилия, което, макар и частично, върна доверието в книжата на развиващите се пазари. Котировките на българските еврооблигации с падеж през 2007 г. се движиха в много тесни граници през седмицата и се търгуваха на нива 101.25-101.75 евро при номинал от 100 евро. По-съществени промени имаше в цените на книжата с падеж 2013 и 2015 година. Търговията с тези емисии беше по-оживена и те поскъпнаха с над един долар (респ. едно евро). През следващата седмица се очаква еврооблигациите с падеж 2013 г. да повишат котировките си с още 25-50 базисни пункта.Изминалата седмица бе изключително успешна за търговията с ипотечни облигации. На БФБ бяха сключени сделки с емисията ипотечни облигации на Първа инвестиционна банка с общ размер на номинала от 586 000 евро и доходност 7.00-7.15% и с втората емисия ипотечни облигации на Българо-американска кредитна банка на стойност 1 045 000 евро при доход 7.20-7.25 процента. Очаква се на борсата да бъде регистрирана за вторична търговия емисията ипотечни облигации, издадени от Българска пощенска банка.Интересът към деноминираните в щатски долари ЗУНК облигации бе сравнително слаб, а сключените сделки са с номинал малко над 2 млн. щ. долара. В момента инвеститорите са по-заинтригувани от ЗУНК облигациите в евро, като търсенето е на цени около 80.00 евро за 100 евро номинал. Българските брейди облигации спряха спада от предходната седмица и възстановиха част от позициите си. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха при нива 88.00-89.00 цента, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - по 89.00-90.00 цента, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 90.25-90.75 цента. През следващата седмица очакваме цените да се задържат почти без промяна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във