Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ ПРИСТЪПИХА НАПРЕД

Цените на българските еврооблигации през тази седмица зависеха от динамиката на американския и на германския дългов пазар. Така цената на емисията с падеж 2007 г. се движеше в границите между 108.75-109.20 и 108.95-109.35 евро. По-значителни бяха колебанията при облигациите с падеж 2013-а. Цените им се движеха между 110.00-110.50 и 110.70-111.05 евро за 100 евро номинал. Най-много поскъпна глобалната емисия, деноминирана в долари, която започна седмицата от 112.50-113.50 щ. долара и достигна до 114.00-115.00 щ. долара.Търговията с български брейди облигации през седмицата беше сравнително слаба, като цените се задържаха почти без промяна. В края на периода книжата по просрочени лихви (IAB's) се котираха по 97.25-97.75 щ. долара. Облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха по 98.00-98.50 щ. долара, а тези с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 97.75-98.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Вътрешната емисия, деноминирана в евро, продължава да се търгува слабо. Министерството на финансите неочаквано обяви аукцион за нова вътрешна емисия в евро. Тя ще бъде с матуритет 14 години и 11 месеца, лихвен купон в размер на 6% и с обем до 200 млн. евро. На аукциона в понеделник (3.11.2003 г.) ще бъде предложено първоначалното количество от 20 млн. евро.През седмицата на борсата бяха регистрирани сделки с почти всички издадени ипотечни и корпоративни банкови облигации. Бяха изтъргувани книжа на Обединена българска банка с номинал 19 000 лв. при доход 6.00%, както и облигации на ЮНИОНБАНК за 5000 евро при доход 7.45 процента. Освен това се сключи сделка с облигации на TBI Credit, чиято стойност бе 92 000 евро, а постигнатият доход - 6.375 процента.Сделките с ипотечни облигации бяха със следните параметри: облигации от третата емисия на Българо-Американска кредитна банка с номинал 15 000 евро при доход 5.90%; облигации от първата емисия на същата банка с номинал 68 000 евро при доход 5.15%; облигациите на ТБ България Инвест с номинал 111 000 евро бяха пласирани при доход 5.80% и облигации от втората емисия на Българска пощенска банка с номинал 261 000 евро се продадоха при доход между 5.60 и 5.62 процента.Нямаше интерес към сделки със ЗУНК облигации, цените им се задържаха без промяна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във