Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ ПОСКЪПНАХА

Търговията с българските еврооблигации беше активна през цялата минала седмица, като търсене имаше както от външни, така и от местни инвеститори. Няколко фактора оказваха влияние върху цените им.В началото на седмицата положително въздействие имаха новините, че мисията на МВФ приема всички предложения на Министерството на финансите по отношение на данъчната политика.Във вторник излязоха добри данни за продажбите на дребно в САЩ, което доведе до повишаване на доходността на американските държавни книжа и съответно на българските еврооблигации.В средата на седмицата започна покачване на цените на руските дългосрочни книжа, което предизвика поскъпване и на нашите облигации. Така в края на седмицата еврооблигациите с падеж 2007 г. се търгуваха при доход 6.86-6.96 процента. Новите облигации с падеж 2013 г. осигуряваха 8.06-8.14% доход, а тези с падеж 2015 г. - 8.75-8.81 процента. През следващата седмица очаквам цените на българските еврооблигации слабо да се понижат.На борсата не бяха регистрирани сделки с облигации на Първа инвестиционна банка. Причината е по-голямото разнообразие от емисии, деноминирани в евро и левове при доход над 7%, в които могат да инвестират крайните клиенти. Търговията със ЗУНК облигации беше изключително слаба. Цената се задържа около 80 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Не очаквам съществено раздвижване на пазара на ЗУНК-облигации през следващата седмица. Българските брейди книжа се движеха в синхрон с еврооблигациите. И при тях позитивно влияние оказа повишението на цените на дългосрочните руски книжа. Търговията беше активна, като най-голямо търсене имаше на облигациите по просрочени лихви (IAB's). В края на седмицата брейди книжата се търгуваха на нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) - 90.00-90.50 цента, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 91.875-92.375 цента, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 91.25-91.75 цента. През следващата седмица очаквам цените да останат почти без промяна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във