Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ ПОЕВТИНЯХА

Търговията с българските облигации по външния дълг беше повлияна изцяло от новината за предстоящата замяна на брейди книжа с доларови еврооблигации. Максималният обем на заменените книжа ще бъде до 800 млн. щ. долара.Новината доведе до бързо покачване на цените на брейди облигациите ни още при отваряне на пазара в понеделник (9 септември). Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се вдигнаха до 90.75-91.75 цента за долар, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - до 92.00-93.00 цента, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - до 91.50-92.50 цента. В средата на седмицата обаче цените се понижиха с 50-75 базисни пункта.Еврооблигациите с падеж 2007 г. (първата емисия) останаха без промяна при нива 101.60-102.00 евро за 100 евро номинал. Предстоящата суапова сделка даде отражение при търговията с по-дългосрочни облигации. Доларовата емисия с падеж 2015 г., която именно ще бъде допълнена при предстоящата замяна, понижи цената си до 102.50-103.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Еврооблигациите, деноминирана в евро с падеж 2013 г., които също бяха издадени при мартенската операция, първоначално повишиха котировките си, като цената купува достигна до 96.00 евро за 100 евро номинал. Това покачване беше краткосрочно и котировките се понижиха с около 1 евро в края на периода.През следващата седмица очакваме да бъдат обявени конкретните параметри и механизмът за замяна на брейди облигациите за доларови еврооблигации. Това до голяма степен ще определи движението на цените и търгуваните обеми.През седмицата не бяха регистрирани сделки с ипотечни и корпоративни облигации на борсата. Интересът към сделки със ЗУНК облигации беше слаб. На 12 септември изтече срокът за подаване на заявки за замяна на доларови облигации по лошите кредити за деноминирани в евро. Прогнозата е, че заявките ще бъдат с минимален обем. Самата замяна ще се извърши на 19 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във