Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ ПЛУВАТ В СПОКОЙНИ ВОДИ

Цените на българските облигации, деноминирани в евро, следваха през изминалата седмица движението на европейските дългосрочни облигации. Търговията с ценните ни книжа от емисията с падеж 2007 г. започна на 29 септември при цени 109.00-109.40 евро за 100 евро номинал. В средата на седмицата те поскъпнаха до 109.25-109.65, след което пазарът направи корекция и книжата поевтиняха до 108.95-109.35 евро за 100 евро номинал.Подобно беше движението и при облигациите от емисията с падеж 2013 година. В понеделник те започнаха да се търгуват при 110.20-110.60 евро. В средата на седмицата цената им достигна до 110.70-111.20 евро, а в края на периода се предлагаха при нива 110.25-110.75 евро за 100 евро номинал.Цените на българските глобални облигации от емисия, деноминирана в щатски долара с падеж 2015 г., отбелязаха през седмицата по-големи разлики. Основната причина за това бе значителното движение на цените на американските държавни ценни книжа, които за чуждестранните инвеститори са база за формирането на цените на доларовите ни облигации.В средата на седмицата американските ценни книжа отбелязаха значително поскъпване, което повлече нагоре и глобалната ни облигации. Цената им купува достигна до 115.00 щ. долара. В края на седмицата обаче тя се понижи с около 75 цента и търговията приключи на нива 114.25-114.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал. За разлика от глобалните ни облигации в долари и в евро, цените на българските Брейди бонове (емитирани през 1996 г. при преоформянето на външния ни дълг) се задържаха непроменени. Пазарът е слаболиквиден и липсва ясно изразен интерес от страна на инвеститорите към тези ценни книжа. Брейди облигациите по просрочени лихви (IAB's) се котираха по 96.00-96.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) се предлагаха по 97.00-97.50 щ. долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 97.00-97.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.От 29 септември до 3 октомври на Българската фондова борса бяха изтъргувани три ипотечни пакета банкови облигации. Сключени бяха сделки с ценни книжа на банка България Инвест с общ номинал от 96 000 евро при годишен доход 5.75 процента. Продадоха се и книжа с общ номинал 67 000 евро от третата емисия на Българо-американска кредитна банка, които бяха купени при доход 5.95% годишно. Облигации с общ номинал от 95 000 евро, емитирани от ЮНИОНБАНК, намериха купувач, който се съгласи да получава от тях 6.4% годишен доход.Пазарът на ЗУНК облигации отбеляза слабо оживление, след като институционални инвеститори проявиха интерес към закупуване на пакети от тези ценни книжа. Цената им се повиши слабо, като реални сделки се сключваха на нива 86.40-86.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във