Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ НЕ ВЪЗБУЖДАТ ВЪЛНЕНИЯ

Търговията на еврооблигационния пазар през седмицата беше спокойна. Интересът на инвеститорите към петгодишните български еврооблигации стана по-голям. Цените им се повишиха слабо, и в края на седмицата търговията с тези книжа приключи на нива 101.00- 101.50 евро.Интересът към вторична търговия с двете нови емисии български еврооблигации е все още сравнително малък. Цените им се понижиха слабо през седмицата с около 25 базисни пункта. Наши инвеститори са закупили български еврооблигации с падеж през 2013г. и 2015 г. за над 100 милиона евро. През следващата седмица се очаква слабо повишение на цените им.С облигации на Първа Инвестиционна банка на борсата бяха сключени сделки в размер на едва 5 000 евро при доход около 7,30%.Причина за слабата търговия с облигации на Първа инвестиционна банка са немалките инвестиции на пенсионните фондове и застрахователни дружества в новите еврооблигациионни емисии.През седмицата се появи търсене от крайни клиенти на ЗУНК облигации. В момента те се предлагат ограничено на пазара и от това цените им се покачиха. Обемът на сключените сделки беше над десет милиона щ.долара. През следващата седмица очакваме интересът към покупка на ЗУНК облигации да остане висок. Търговията с български брейди облигации беше слаба. Цените им се задържаха на нивата от предходната седмица. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 87.50-88.25 щ.д., облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха по 89.50-90.50 щ.д. и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) срещу 89.625-90.25 щ.д. През следващата седмища не очакваме промяна в цените на Брейди облигациите .

Facebook logo
Бъдете с нас и във