Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИЯТ ДЪЛГ ВЛЕЗЕ В 2004-А С ЛЕТЯЩ СТАРТ

Значително търсене от страна на външни инвеститори на книжа от развиващите се пазари, в т.ч. и български еврооблигации, ознаменува началото на годината. Този интерес съвпадна с известно покачване на котировките на германския и американския дългови пазари. В резултат се стигна до значително поскъпване на еврооблигациите ни. Емисията с падеж през 2007 г. поскъпна с около 25 евроцента и в края на периода се търсеше на нива от 110.00 евро за 100 евро номинал. Книжата, чийто падеж е през 2013 г., повишиха цената си с повече от едно евро, като цените купува достигнаха до 114.85-114.90 евро.Подобно движение отбеляза и емисията с падеж 2015 г., която се търсеше на нива 119.25-119.50 щ. долара.Българските брейди облигации започнаха годината без промяна, като цените на облигациите по просрочени лихви (IAB's) се задържаха на 98.50-99.00 щ. долара, а на облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) се търгуваха по 99.25-99.75 щ. долара. Облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха по 99.00-99.50 щ. долара.Наличието на свободен ресурс в банките и институционалните инвеститори и ниските лихвени нива, при които в момента се търгуват държавните ценни книжа, обусловиха значителния обем сделки с корпоративни и ипотечни облигации. През седмицата на борсата бяха регистрирани сделки със седем от облигациите, които са в обращение. Изтъргувани бяха облигации на ТБ Алианц България с номинална стойност 1.018 млн. евро при доход между 5.70 и 5.80 процента. Облигации от първата емисия на Ти Би Ай Кредит на стойност 250 хил. евро се продадоха при доход от 6.375 процента. Книжа от първата емисия на Българска пощенска банка на стойност 1.4 млн. лв. се размениха при доход от 5.60%, а тези от втората емисия на банката на стойност 2.2 млн. евро - при доход от 5.40 процента. Облигации на Обединена Българска банка с номинал 100 хил. лв. се продадоха при доход от 5.75 процента. Размениха се и облигации на ЮНИОНБАНК с номинална стойност 50 хил. евро при доход 7.40%, както и облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка с номинална стойност 104 хил. евро при доход между 5.75 и 5.95 процента.След изплащането на поредната погасителна вноска по ЗУНК облигациите търговията с тях беше слаба. Цените им се задържаха на нивата от края на предходната година - съответно 87.50-88.00 щ. долара и 87.375-87.875 евро за книжата, деноминирани в европейската валута.

Facebook logo
Бъдете с нас и във