Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИЯТ ДЪЛГ СЕ ВЪРЗА ЗА АМЕРИКАНСКИЯ

Цените на българските еврооблигации през седмицата изцяло зависеха от движението на американския и германския дългови пазари. Облигациите ни достигнаха най-високи нива в началото на търговията в сряда, когато решението на Федералния резерв на САЩ да задържи лихвите непроменени повиши търсенето на облигации. Рисковата надбавка, при която се търгуват нашите книжа, остана без промяна.Емисията еврооблигации с падеж 2007 г. поскъпна с 10-15 евроцента и в края на периода се търгуваше на цени 110.90-111.30 евро.Емисията с падеж 2013 г. достигна нов рекорд. Най-високата цена, на която се търгуваше тя, беше около 116.25 евро. По-голяма част от сключените сделки бяха на нива 116.00-116.125 евро. В края на седмицата цените слабо се понижиха до 115.80-116.20 евро за 100 евро номинал.Глобалните книжа с падеж 2015 г. не успяха да преминат високите нива, достигнати от изминалата седмица. През по-голямата част от периода емисията се търгуваше на нива 122.25-122.75 щ. долара, като в средата на седмицата достигна до 122.75-123.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Малко по-оживена беше търговията с български брейди облигации. Известно покачване на цените отбелязаха облигациите по просрочени лихви (IAB's) и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's). В края на периода първият вид книжа се търгуваха за 98.25-98.75 щ. долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания - за 98.50-99.00 щ. долара. Облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха по 98.625-99.125 щ. долара за 100 щ. долара номинал.От вътрешните облигации, деноминирани в евро, по-голям интерес предизвиква 15-годишната емисия. Цената на тези книжа се повиши с около 25 евроцента, като реални сделки се сключваха на нива между 102.25 и 102.50 евро за 100 евро номинал. Банковите корпоративни и ипотечни облигации се търгуваха по-активно през изминалата седмица. Бяха регистрирани сделки с облигации на Обединена българска банка с номинална стойност 200 хил. лв. при доход от 5.10%, както и с книжа на ТБ Алианц България за 207 хил. евро при доход между 5.20 и 5.70 процента. Продадоха се и облигации от втората емисия на Българска пощенска банка за 300 хил. евро при доход от 5.20 процента.През последните десетина дни няколко банки обявиха намерението си да емитират ипотечни облигации. Това ще доведе до увеличаване на обема и разнообразието на инструментите за инвестиране. Търговията със ЗУНК-облигации беше вяла. Цените им се задържаха без промяна на нива 89.00-90.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Деноминираните в евро облигации се търгуват с около 15 - 25 цента по-ниско.

Facebook logo
Бъдете с нас и във