Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИЯТ ДЪЛГ НЕ СЪЗДАДЕ ЕМОЦИИ

Котировките на българските еврооблигации се движиха в сравнително тесни граници през седмицата, като размерът на рисковата им надбавка се увеличи с около 10 базисни пункта. Емисията с падеж 2007 г. се търсеше при цени 110.90-111.00 евро и се предлагаше в диапазона 111.25-111.50 евро за 100 евро номинал.По-активно се търгуваха двете дългосрочни емисии. Книжата с падеж 2013 г. се купуваха на нива между 114.50 и 114.90 евро и се предлагаха на цени 115.00-115.25 евро за 100 евро номинал.Цената купува при глобалната емисия с падеж 2015 г. падна под границата от 120 щ. долара. Книжата се търсеха при нива 119.75-120.00 щ. долара и се предлагаха срещу 120.50-120.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Брейди облигациите се търгуваха слабо, като цените им се задържаха почти непроменени. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се котираха на нива 98.50-99.00 щ. долара. Книжата с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха по 99.00-99.50 щ. долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) по 98.75-99.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.През седмицата най-голям обем от изтъргуваните облигации на борсата се формираха от втората емисия на Българска пощенска банка и от третата емисия на Българо-американска кредитна банка. Книжата на Пощенска банка бяха с номинална стойност 421 хил. евро при доход между 5.30 и 5.35%, а тези на Българо-американска кредитна банка - на стойност 400 хил. евро при доход между 5.90 и 6.30 процента. Освен това се пласираха облигации на Обединена българска банка на стойност 19 хил. лв. при доход от 5.70%, както и книжа на ЮНИОНБАНК на стойност 6000 евро при доход между 6.75 и 6.85 процента.Интересът към ЗУНК-облигациите беше слаб през периода, тъй като голяма част от играчите на пазара насочиха вниманието си към новия аукцион и последващата търговия с 15-годишните ДЦК, деноминирани в евро. Цените на зунковете се задържаха непроменени на нива от 88.50-89.00 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във