Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИЯТ ДЪЛГ Е НОВАТА МОДА НА БОРСИТЕ

Тази седмица ще се запомни със значителното покачване на цените на българските дългови книжа както на външния, така и на вътрешния пазар. Още в началото й чуждестранни анализатори препоръчаха покупка на български облигации. Засиленият интерес от страна на външните инвеститори бързо покачи котировките им.Емисията с падеж 2007 г. се повиши с около 25-35 евроцента и се търгуваше на цени 111.15-111.40 евро. Нов исторически връх превзеха и книжата с падеж 2013 г., при които най-високите нива на търговия достигнаха до 116.90-117.25 евро. Рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни, се намали с 5-6 базисни пункта. Активно се търгуваше и глобалната емисия с падеж 2015 година. Най-високите й цени стигнаха 123.25-123.50 щ. долара, но в края на периода котировките се понижиха с около 25 цента.Макар и по-слаболиквидни брейди облигациите ни също повишиха цените си с 25-50 цента на 100 щ. долара номинал. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 98.375-98.625 щ. долара, а тези с отстъпка от номинала (DISC's) - на цени от 99.00 до 99.25 щ. долара. Облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) достигнаха цени 98.625-98.875 щ. долара.Интересът към покупки на вътрешните облигации, деноминирани в евро, също бе сериозен. Търсене имаше както на книжа от 15-годишната, така и от 7-годишната емисия. Цените се повишиха значително и достигнаха 105.75-106.00 евро за 7-годишните книжа, съответно до 103.00-103.50 евро за 15-годишните. Министерството на финансите все още не е обявило кога ще предложи останалото количество от 15-годишната емисия.Търговията с корпоративни и ипотечни облигации, издадени от банките, беше сравнително слаба. На практика през седмицата се търгуваше само емисията ипотечни облигации, издадени от Централна кооперативна банка. Общият обем продадени облигации от нея беше в размер на 772 000 лв. по номинал, а достигнатата доходност - между 6.30% и 6.50 процента. Беше регистрирана и една сделка с облигации на ЮНИОНБАНК за 3000 евро при доход 6.80 процента.Повишеният интерес към българските книжа се отрази и на търговията със ЗУНК облигации. Засиленото им търсене и слабото им предлагане доведе до покачване на техните цени, особено на доларовите книжа по лошите кредити. Котировките на ЗУНК облигациите в края на периода бяха в границите на 89.70-90.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във