Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БТК НАМАЛЯВА НОМИНАЛА НА АКЦИИТЕ СИ

Българска телекомуникационна компания АД ще задели за дивиденти 146.7 млн. лв. от печалбата си за миналата година, която е 253.2 млн. лева. Това гласуваха акционерите на дружеството на общо събрание, което се проведе на 24 юни. Така брутният дивидент, разпределен на една акция, е 17.78 лева. Други 103.14 млн. лв. ще бъдат заделени за фонд Общи резерви. Останалите 3.35 млн. лв. ще отидат във фонд Резервен. Номиналната стойност на акциите на дружеството ще бъде променена от 35 лв. на 1 лев, решиха още акционерите. Така срещу всяка акция с номинал 35 лв. ще бъдат получени 35 книжа с номинал 1 лев. Това ще доведе до увеличение на книжата на БТК от 8.25 млн. на 288.76 милиона. На 24 юни бяха направени и промени в надзорния съвет на дружеството. Той бе увеличен от трима на петима членове. Золтан Тод е бил освободен като негов член, а празните места са били заети от Томаш Нагли, Урс Камбер и Антон Николаев Антонов.За първото тримесечие на тази година БТК е реализирала печалба от 66.9 млн. лева. За сравнение - за същия период на миналата година нейният размер е бил 76.9 млн. лева. Приходите на компанията пък съвсем леко са намалели от 256.7 млн. на 256.2 млн. лева. Междувременно Върховният административен съд отложи делото за третия GSM-оператор за 7 юли, заради изтеклото пълномощно на адвокат Димчо Нешев, представител на американското дружество Тафетта Лимитид. Делото е заведено от Космо България Мобайл, Тафетта Лимитид и Мобилтел. Те оспорват решение на Комисията за защита на конкуренцията, според което предоставянето на лиценз за трети GSM-оператор на БТК без търг и конкурс не представлява държавна помощ.Сдружението за електронни комуникации също атакува БТК, като внесе жалба в Комисията за защита на конкуренцията за злоупотреба с господстващо положение и за ценови натиск, наложен върху достъпа на конкурентните оператори до последната миля (до дома на последния потребител).

Facebook logo
Бъдете с нас и във