Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Брокерите паднаха в капана на успеха

Министерството на икономиката и БФБ дадоха официален старт на ваучерната схема за подкрепа на МСП за листване на фондовата борса. Бюджетът, в общ размер на 3 911 660 лв., е осигурен по ОП "Иновации и конкурентоспособност".

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Април - юни 2018-а

Вече повече от десет години - от 2006 г. насам, редакцията на в. "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие  две свои уникални класации: за най-успешно дружество - "Инвестиционен посредник", и за най-успешно  "Управляващо дружество". На тази база се определят и най-добре представилите се през годината структури. Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2017-а си поделиха "Елана Трейдинг" АД и "Карол" АД.

В този брой предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през второто тримесечие на тази година според критериите на в. "БАНКЕРЪ" .  Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 април до 30 юни 2018-а.

 

Хроничният проблем на българския фондов пазар все още  е ниската ликвидност. А активността и през второто тримесечие минава през  приливи и отливи. Кратките периоди на оживление се редуват с по-дълги, в които активността на повечето пазарни участници губи енергия. Логично водещият индекс SOFIX се свлече до поредно дъно за тази година - 627.90 пункта, и за съжаление прогнозите не са много оптимистични. Парадоксална е и ситуацията на "Българска фондова борса". Макар броят на сделките, сключени от инвестиционните посредници на регулирания  пазар, да намалява, в тях са прехвърлени повече от 163 млн.  ценни книжа. А оборотът на борсата набъбна през периода със сто милиона лева - до 310.343 млн. лева.

Продължи обаче отписването от търговия на емисии от акции и облигации.Сред тях е и "Дитсманн Енергоремонт холдинг". Но заедно с това  и девет нови дружества  направиха дебют на фондовата борса - борсово търгуваните фондове (ETF), организирани от "Експат", акции, облигации, които вече разшириха възможностите за инвестиции на фондовата борса.

Петнадесет от дружествата, които имат лиценз да извършване на инвестиционни услуги у нас, спечелиха точки по отделните критерии на нашата класация през второто тримесечие. Но само девет от тях получиха правото да влязат в крайното подреждане в съответствие с правилата й. Три от дружествата - "Първа ФБК", "Елана Трейдинг" и "Капман", взеха точки и по четирите критерия, а това пък логично ги постави в челото на подреждането. Изчисленията показаха, че три нови имена попадат сред номинираните в периода между април и юни, а наложените от това размествания отново преподредиха номинирате в Топ 9 в сравнение с първото тримесечие на тази година.

"Елана Трейдинг" отстъпи първото място, което заемаше от края на март, и слезе с едно стъпало надолу. Активността на брокерите помогна на "Първа ФБК" да направи най-големия скок в подреждането и след петото място в периода януари-март сега вече е лидер. Със събраните 34 точки (от максимално възможните четиридесет) дружеството заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през второто тримесечие на 2018-а.  "Карол" също направи стъпка надолу, но остава на почетната стълбица с 28 пункта. Поредно слабо тримесечие отбелязаха банковите брокери. Две от тези дружества "спечелиха" точки по отделните показатели, но те не им бяха достатъчни, за да запишат имената си  сред номинираните в крайното класиране.

Въпреки ниската ликвидност на фондовата борса пазарните участници успяха да обърнат негативната тенденция от началото на годината. Това пък стана причина

оборотът на "БФБ-София"

през месеците между април и юни да "набъбне" в сравнение с първото тримесечие на 2018-а. Борсовите играчи сключиха по-малко сделки, но броят на изтъргуваните книжа почти се е удвоил. Случилото се пък нямаше как да не "избута" оборота нагоре - до 310.343 млн. лв. при 203.333 млн. лв. в края на март.

"Първа ФБК" отново си върна първото място по този показател, след като измести "Реал финанс". Общата стойност на ценните книжа, които дружеството е  изтъргувало през периода, е 173.598 млн. лв. Тази сума е по-висока от оборота на всички номинирани в Топ 10 инвестиционни посредници. Тя пък е акумулирана в сключените  3120 сделки от брокерите на "Първа ФБК" през тримесечието, в които борсовите играчи са си разменили общо 93 097 029 лота.

Най-близо до лидера е "Евро-Финанс". Дружеството е превъртяло в сделки за своите клиенти общо 32.547 млн. лева. Благодарение на активността на брокерите на "Карол" през второто тримесечие между портфейлите на борсовите играчи с тяхна помощ са "прелетели" 16.062 млн. лв., което подреди "Карол" на третото място в подреждането.

Двама  от банковите брокери - "Алианц Банк България" и "Банка ДСК", също попаднаха в него, но са в средата на списъка на  номинираните.

Борсовите играчи са изтъргували по-ниски обеми от ценни книжа (под сто милиона) през второто тримесечие, което е станало в понижаващ се

брой на сделките на "БФБ-София"

Повечето от инвестиционните посредници пазят местата си в списъка на номинираните по този показател. Но само четири от тези дружества са направили по над 1000 транзакции за периода. "Карол" отново е начело, но този път с по-малко сделки (6680 броя). За фирмата това е обичайната й позиция по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". На следващите места са "Първа ФБК" (на втората позиция) и "Елана Трейдинг" (на третата), които имат по сметката си съответно по 3120 и 2901 договора.

Небанковите инвестиционни посредници за поредно тримесечие властват без проблеми в подреждането. А това пък остави банковите брокери извън групата на номинираните. От регионалните инвестиционни посредници единствено "Юг Маркет" (шести) с 960 договора пази мястото си в Топ 10 по този показател.

През второто тримесечие дузина български дружества погледнаха към фондовата борса като възможност за акумулиране на свеж капитал. Но тъй като това е процес с продължителност от няколко месеца, част от тези проекти ще приключат до края на лятото. В периода между април и юни "Евро-Финанс" е подпомагал  две публични дружества при  изготвянето на документи за

нови емисии от акции и облигации

Освен него експертите на  "Елана Трейдинг", "Първа ФБК" и "Капман" са приключили по един такъв проект - за пласиране на облигации, за увеличение на капитала и по първично публично предлагане на акции. Няколко от инвестиционните посредници пък са подпомагали обратното изкупуване на собствени акции от други публични дружества, но тези процедури вървят от предишни месеци и не влияят върху подреждането в класацията.  

За поредно тримесечие алтернативните борсови платформи, предлагани от някои от инвестиционните посредници у нас, проявяват завидна активност. А онлайн системата за търговия с акции на български компании, разработена от "БФБ-София" - COBOS, вече не може да ги конкурира. Освен че през нея се сключват по-малко сделки, но и клиентите й намаляват. Това преразпределение на търгуващите онлайн борсови играчи постави частните платформи в господстващо положение на пазара, а и те привличат повече клиенти с по-благоприятните условия, които предлагат. Тъй като липсват публични данни за всички тези web базирани системи, които имат дейност у нас, подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

е малко условно. В края на юни през COBOS са търгували 226 инвеститори при 254 през първото тримесечие. Алтернативните платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс") отчитат присъединяването на нови клиенти и имат повече абонати от онлайн системата на "БФБ-София". Първата платформа е ползвана от 3704 души, през втората са търгували 2493, а през третата - 2540 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 508 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") привлича 369 инвеститори.

Другите уебсистеми у нас - SIS Invest (на "София Интернешънъл Секюритиз"), U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), нямат практика да публикуват данни за дейността си, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на второто тримесечие "Карол" е първи в крайното подреждане, след като е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" е привлякло най-много клиенти.

От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 са "Загора Финакорп" и варненският "Реал Финанс". Банковите брокери пък отново не успяха да си извоюват място сред номинираните по показателя.

 


Победител


"Първа финансово-брокерска къща" е сред водещите небанкови финансови институции на българския капиталов пазар. Основана през 1991 г., компанията предлага услуги в областта на инвестиционното банкиране, включващи брокерски услуги, корпоративни финанси, сливания и придобивания, финансови консултации, проучвания и анализи и управление на активи. Допълнително, от ПФБК са изготвили набор от инструменти, специално пригодени за дребни инвеститори.

Дружеството осигурява достъп до Българската фондова борса посредством своя брокерски екип или чрез електронни поръчки през мрежата на Блумбърг.
Сред клиентите на анализаторските услуги на ПФБК са повечето от големите чуждестранни и местни институционални инвеститори, които търсят възможности за инвестиции в България. Над 100 инвестиционни банки, фондове и други институционални инвеститори ползват корпоративните оценки, макроикономически изследвания и секторни анализи, изготвяни от ПФБК.

Дружеството се представлява от двама управители - Стоян Николов, който започва работа за ПФБК през 2005 г. като брокер на ценни книжа, и Надежда Дафинкичева, която е в екипа от 2000 г. като финансов анализатор и консултант в отделите "Ценни книжа" и "Корпоративни финанси". От 2011 г. тя е ръководител  на отдела за анализи и корпоративни финанси.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във