Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Брокерите извадиха печелившата карта

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

април - юни 2017

Вече десет години - от 2006 г. насам, редакцията на в. "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие  две свои уникални класации: за най-успешно дружество -  за"Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база се определят и най-добре представилите се структури за годината. Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2016-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

В този брой предлагаме подреждането на инвестиционните посредници според критериите на вестник "БАНКЕРЪ" през второто тримесечие на 2017 година. Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията. Класацията обхваща периода от 1 април до 30 юни 2017-а.

 

Полугодието на тази година приключи повече от позитивно. Цените на акциите на някои от публичните компании отразиха подобрението на показателите във финансовите им отчети. Повечето обаче останаха на старите си позиции. Статистиката на "БФБ-София" отчита по-високата активност през второто тримесечие, измерена чрез повечето сделки и чрез по-висок оборот. На този фон възходът на основния индекс SOFIX, макар и леко забавен, продължи и през месеците април, май и юни. От началото на годината обаче добави още 19.82% - до 703.46 пункта, което пък е деветгодишен връх. Данните от началото на юли потвърждават тази позитивна тенденция, както и очакванията на анализаторите SOFIX да изкатери нови висоти в следващите месеци. През второто тримесечие и останалите измерители - BG TR30, BGBX 40 и BGREIT, завършват с повишение.

Причините за това придвиждане са няколко. Позитивно върху ентусиазма на борсовите играчи  влияе и продължаващото нарастване на активите на първия борсово търгуван фонд Expat Bulgaria UCITS ETF у нас. А показателен за това е и фактът, че най-силен е ръстът при дружествата, включени в състава на SOFIX, който пък следи този фонд. Не бива да пропускаме и гласуваните от Народното събрание в края на юни промени в законодателството за стимулиране на капиталовия пазар у нас.

Интригата на второто тримесечие оформи провеждането на общи събрания на акционерите на публичните компании у нас. Голяма част от тях гласуваха за разпределение на печалбата им като дивидент, а доходността от него вече значително надвишава възвръщаемостта, която носят лихвите по банковите депозити. Парите, които получиха инвеститорите по този начин, пък се върнаха на борсата и бяха използвани за покупка на акции.

Има обаче и неща, които оставиха леко горчив вкус у инвеститорите. Малко бяха възможностите за нови вложения - малко са новите емисии, да не говорим за IPO, но пък продължи отписването на компании. Вече го направи "Биовет" АД, а други са обявили такива намерения.

През второто тримесечие КФН отне издадения на "Позитива" АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Със същото решение са назначени квестори на дружеството. Те ще го управляват до назначаването от съда на ликвидатор или на синдик, или до изчерпване на всички активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не повече от три месеца.

Шестнадесет от дружествата, които предлагат инвестиционни услуги, спечелиха точки по отделните критерии на нашата класация през второто тримесечие. Само девет от тях обаче извоюваха правото да влязат в крайното подреждане съгласно правилата й. Малки вътрешни размествания преподредиха в Топ 9 познатите ни имена от първото тримесечие. Този път към тях се присъедини и нов играч - "София Интернешъл Секюритиз" АД, което зае място в златната среда.

"Карол" сдаде първото място на "Елана Трейдинг", която пък "изскочи" от четвъртата позиция, което заемаше в края на март. Дружеството взе точки по четири от показателите (и с едно първо място) и логично застана на върха. Със събраните 36 точки (от максимално възможните четиридесет) заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през второто тримесечие на сегашната година. Активността на брокерите на "Първа ФБК" (с точки по всички критерии и с две първи позиции) "издигна" фирмата им три стъпки нагоре и тя зае второто място, само на две точки след лидера. "Карол" взе точки по три от показателите (и с две първи места) и това му позволи да остане на почетната стълбица с 29 пункта.

Банковите брокери се представят слабо за поредно тримесечие. Във втората четвърт на 2017-а две от тези дружества взеха точки по отделните показатели, но нито едно от тях не успя да се "вмести" сред номинираните в крайното класиране.

Позитивните настроения на инвеститорите на фондовата борса следваха добрите финансови резултати на голяма част от публичните компании у нас. След като ръстът на цените на българските акции от началото на годината продължи и през второто тримесечие

оборотът на "БФБ-София"

през месеците между април и юни отрази този оптимизъм - това показват числата спрямо първото тримесечие на тази година. Данните са повече от красноречиви. Играчите на фондовата борса сключиха повече сделки, нарасна и броят на прехвърлените акции. А по-високите цени изтласкаха оборота още нагоре - до 224.499 млн. лв. при само 171.742 млн. лв. в края на март. Въртележката извади от списъка на номинираните ТЕКСИМБАНК, а мястото й зае "Капман" АД.

Инвестиционните посредници са разменили повече книжа през второто тримесечие, което е повишило и оборота им. "Бенчмарк Финанс" отстъпи първото място и слезе до четвъртата позиция. Усърдието на брокерите на "Първа ФБК" пък позволи на фирмата да направи крачка нагоре и да стъпи на първата позиция по този показател. Общата стойност на ценните книжа, които те са изтъргували, е 53.235 млн. лева. Тази сума пък е реализирана в 4425 сделки през тримесечието, а в тях общо 17 990 118 дяла прехвърчаха между портфейлите на инвеститорите. Съвсем близо до лидера се настани "Карол", който "скочи" от третата позиция с оборот от 23.588 млн. лева. На почетната стълбица до тях се нареди и "Елана Трейдинг". Дружеството добави около три милиона лева към оборота си и с 21.612 млн. лв. е трето.

Банковите брокери останаха извън номинираните за периода.

Повишеният интерес към борсовата търговия намери израз в удвоения

брой на сделките на "БФБ-София"

Девет от дружествата в подреждането по показателя в края на март отново са на челните места в списъка на номинираните. Липсва единствено "Обединена българска банка" АД и сега "София Интернешънъл Секюритиз" АД допълва Топ 10. Заради по-високата активност седем от инвестиционните посредници отчетоха повече от 1000 транзакции за периода.

"Карол" е лидер, но и с повече сключени сделки - 12 909, което представлява над една трета от общия им брой през тримесечието. В края на март по сметката на брокерите му бяха записани 12 115 договора.

От 2002 г. "Карол" държи лидерската позиция по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". Търговията на борсата не внесе размествания в подредбата на дружествата по показателя. "Елана Трейдинг" запазва втората позиция, а "Първа ФБК" - третата, като всяка от фирмите има съответно по 5427 сделки и 4425 договора.

Небанковите инвестиционни посредници за поредно тримесечие не допуснаха изненади по този показател. Доминацията им е пълна. През второто тримесечие нито една банка не намери място сред номинираните.

За сметка на това трима от регионалните инвестиционни посредници се намесиха в разпределението на местата по този показател. "Най-високо" е пловдивският "Юг Маркет" (пети) с 2134 договора. "Реал Финанс" - Варна, е с 985 сделки, а "Загора Финакорп" от  Хасково е с 978 покупко-продажби.

Шест от инвестиционните посредници - "Първа ФБК", "Елана Трейдинг", "София Интернешънъл Секюритиз", "Капман", "Евро-Финанс" и "Балканска консултантска компания-ИП", са били ангажирани с изготвяне на документи за

нови емисии от акции и облигации

през месеците април, май и юни. Първите три дружества са имали работа по два проекта, а останалите - по един, за увеличение на капитала, за издаване на облигации и търгово предложение.

Алтернативните борсови платформи, които разработиха и предлагат някои от инвестиционните посредници, продължават да се множат. А електронната система за подаване на поръчки на "БФБ-София" - COBOS, вече не им е конкурент. Преразпределянето на клиентите по този начин доведе до това големите играчи да затвърдят позициите си на пазара, като някои от "частниците" вече обслужват повече клиенти. Тъй като липсват данни за дейността на всички такива платформи у нас, подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

е малко условно. В края на юни абонатите в системата COBOS са 240 души. Платформите Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс") са привлекли още клиенти и изпреварват онлайн системата на "БФБ-София". Първата платформа е ползвана от 2926 души, през втората са търгували - 2420, а през третата - 2319 абонати. От услугите на четвъртата са се възползвали 474 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") привлича 395 души.

Другите уебсистеми у нас - SIS Invest (на "София Интернешънъл Секюритиз"), U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), засега не изнасят данни за дейността си, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на второто тримесечие "Карол" е първи в крайното подреждане, след като е с най-много сключени сделки и оборот при търговията през COBOS и алтернативните борсови платформи. "Елана Трейдинг" пък е привлекло най-много клиенти.

От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 отново са намерили място "Загора Финакорп" и варненският "Реал Финанс". А от банковите брокери сред номинираните по показателя е само "Първа инвестиционна банка".

Победителят

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 25 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране и е част от една от най-старите български финансови институции - "ЕЛАНА Финансов холдинг". "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари:  ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), ELANA MetaTrader (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex).  Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании.

"ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и изпълнителния директор Момчил Тиков.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във