Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БРЕЙДИ ОБЛИГАЦИИТЕ СЕ РАДВАТ НА ИНТЕРЕС

През седмицата българските еврооблигации се търгуваха умерено, повече се търсеха деноминираните в евро облигации. Слабо се понижи рисковата надбавка, на която се търгуват книжата - с 2-3 базисни пункта. Двете емисии в евро повишиха цените си с 25-50 евроцента и в края на периода достигнаха нива съответно от 109.50-109.75 евро за емисията с падеж 2007 г. и 121.50-121.85 евро за емисията с падеж 2013 година.Повишението на цените при глобалните облигации с падеж 2015 г. беше с около 25-30 цента, като търговията при тях приключи при цени 124.35-125.00 щ. долара за 100 долара номинал.В началото на периода имаше значително търсене на български брейди облигации, което доведе до слабо покачване на цените до 99.875 - 100.05 щ. долара за двата вида дългови книжа. При тези цени притежателите им разпродадоха част от тях и цените се понижиха до 99.875 - 100.00 щ. долара за облигациите по просрочени лихви (IAB's) и 99.65 - 99.95 долара за облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) . Търговията с ипотечни и корпоративни банкови облигации беше умерена. На борсата бяха изтъргувани две от облигациите в обращение - на Обединена българска банка с номинал от 200 хил. лв. и доходност от 4.70%, и на Българо-американска кредитна банка с номинал от 50 хил. евро при доходност от 5.90 процента. Слабо раздвижване имаше при търговията с двете вътрешни емисии на облигации, деноминирани в евро. По-кратката емисия с падеж 2010 г. се котираше на нива от 105.25 - 106.00 евро, като реални сделки се сключваха между 105.75 и 106.00 евро. Котировките при дълговите книжа с падеж 2018 г. бяха в границите на 104.25 - 105.00 евро, като реалните сделки се сключваха на нива около 104.75 евро. Продължи стремглавото покачване при цените на ЗУНК-облигациите. На пазара липсва предлагане и реалните сделки са рядкост. Цените достигнаха до 92.25 - 93.75 евро за деноминираните в тази валута и до 92.50 - 94.00 щ. долара за доларовите ЗУНК-облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във