Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсовите колебания крият рискове

Кирил Иванов,

инвестиционен консултант

 

След внезапните и пространни  разпродажби, които се случиха  на основните международни капиталови пазари в началото на месеца, последва успокоение и възстановяване на част от претърпените загуби. Основните борсови индекси успяха бързо да се отърсят от изненадващия шок и въпреки покачващите се лихви по държавния дълг на голяма част от развитите държави - поне в краткосрочен план, да се оцветят отново в "тъмно" зелено. Списъкът с "обичайните заподозрени" за корекцията в цените на акциите беше допълнен с бързо отслабващия американски долар на валутните пазари, с  промяна  на цените практически при всички класове активи, нечуваните в мирно време бюджетни дефицити на САЩ, които се залагат за (не)обозримото бъдеще от управляващата  консервативна партия, както и (не)очаквано ускоряващата се инфлация. Безспорно всички тези фактори ще окажат значително влияние върху финансовите оценки на капиталовите и дългови книжа, но на този етап изглежда, че паниката краткосрочно е овладяна и "бичите" нагласи нашепват да се "купува отдръпването" от върховете.

Междувременно на "БФБ-София" ситуацията беше далеч по-статична -  пазарните участници по-скоро бяха заели изчаквателна позиция, преди да предприемат по-сериозен ход. Подобен консервативен подход далеч не е изненадващ за малък и неликвиден пазар като българския и  в крайна сметка най-старият борсов индекс SOFIX гравитираше в подножието на оказалите се възлови 700 пункта. Липсата на динамика у нас беше резултат от липсата на сериозни фундаментални новини от България.  

Сред т.нар. сини чипове през седмицата най-добре се представиха "М+C хидравлик" и "Индустриален холдинг България". Казанлъшкият производител на хидравлични елементи и съоръжения прибави близо 6% към капитализацията си, а книжата му се разменяха на нивата над 8-8.10 лв. за дял. Компанията майка - "Стара планина холд", също зарадва акционерите си с доходност от над 1% на седмична база и се търгуваше около нивото от 8 лв. за един брой. "Индустриален холдинг България" успя да се отдалечи решително от ключовото, номинално ниво от 1 лв. на акция и прибави близо 3% към капитализацията си до 1.05 лв. за брой.

След разпродажбите по-рано този месец представителите на финансовия сектор успяха да намерят подкрепа в краткосрочен план. Акциите на Централна кооперативна банка (ЦКБ) се разменяха в относително стабилни обеми на нивата непосредствено под 2 лв. за дял. Същевременно по-големият "трезор" - Първа инвестиционна банка (ПИБ), "удари дъно" около 5.45 лв. за акция и се оттласна до над 5.60 лв. за един брой.

 Четвърт век след създаването на  производителя  на продукти от птиче месо "Градус" АД то ще осъществи първично публично предлагане на акции (IPO) на стойност над 100 млн. лева. Това събитие е интересно не само поради съществения си размер за мащабите на нашият капиталов пазар, но и заради дружеството, което е един от основните играчи в този бързоразвиващ се сектор, който обаче е изключително слабо представен на борсата. Друга новина от седмицата, която можем да определим като стратегически важна, е, че "Централен депозитар" АД вече може да извършва сетълмент на сделки с държавни ценни книжа (ДЦК). Това е станало възможно, след като  е изградена  връзка между депозитаря и Държавния депозитар на ценни книжа в Българска народна банка (БНБ). На база на "нововъведението" вече ще могат да се финализират и сделки с ДЦК, които са сключени на регулиран пазар ("БФБ-София") между членове на "Централен депозитар", които не са членове на Държавния депозитар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във