Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсовият вихър върна риска върху фондмениджърите

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

април - юни 2018

Вестник "БАНКЕРЪ" публикува  всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре представящите  се  "Управляващо дружество" и   дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "Елана фонд мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за миналата, 2017 година.

В този брой представяме поредната класация за дейността на управляващите дружества през второто тримесечие на сегашната  година. Данните, които са използвани при подреждането на  фирмите, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 април до 30 юни 2018 година.

 

При падащите банкови лихви взаимните фондове успяват да привлекат поне част от парите на недоволните инвеститори. В същото време търсенето на по-висока доходност е съпътствано и с повече рискове. Борсовият вихър и волатилната търговия, която тече на пазара от началото на годината, донякъде охлади мечтите на фондмениджърите и  голяма част от колективните инвестиционни схеми завършиха полугодието на загуба. Статистиката в края на юни отразява ситуацията на пазара на управление на активи - по-малко са и фондовете, и клиентите, и вноските. С 1.13% намаляват паричните  средства, които управляват българските инвестиционни фондове. Въпреки спада  това означава, че за осмо поредно тримесечие нетната стойност на активите на фондмениджърите надскача сумата от 1 млрд. лв. в портфейлите им. А и самите управляващи дружества подкрепят стремежа си "за нещо повече" с организирането и предлагането на нови колективни схеми на пазара или преобразуване на съществуващите. През юни Комисията за финансов надзор разреши на "Компас Инвест" да организира два нови фонда, които ще допълнят групата от пет, които то има.  Дружеството "Астра асет мениджмънт" преобразува чрез сливане две управлявани от него схеми в новоучреден договорен фонд с наименование "Астра Кеш Плюс". "Конкорд асет мениджмънт" приложи същата процедура за три свои фонда, които се вляха в други съществуващи схеми.

Точки по отделните критерии на класацията ни получават 18 от лицензираните управляващи дружества, които представиха данни за дейността си. Но само 12 от тези компании (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Две от тези фирми - "Елана фонд мениджмънт" и "Компас Инвест", спечелиха място в Топ 10 и по петте показателя, което, естествено, ги постави в списъка на най-добрите за периода между април и юни 2018-а. Всъщност това не е необичайно за тях, тъй като те са били сред номинираните през всяко едно от изминалите тримесечия на миналата и през тази година. Десетте дружества от класацията в края на март запазват местата си и в подреждането към 30 юни, а челната тройка не допусна никакви изненади. Изчисленията показват малки вътрешни размествания. "Елана фонд мениджмънт" с петте си номинации и със спечелените 36 точки (от възможните 50)  пази мястото си и признанието за

най-добро "Управляващо дружество"

през второто тримесечие на 2018-а. "ДСК Управление на активи" (с двете си първи места по отделните номинации) и със спечелените 29 точки отново е  на втора позиция. "ПФБК асет мениджмънт" с четири номинации  се настани на третото стъпало на почетната стълбица.  Банковите фондмениджъри "изиграха" едно силно тримесечие в сектора за управление на активи, а три от тях запазиха местата си във финалното  Топ 10. "ДСК Управление на активи", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ОББ асет мениджмънт" имат най-големите активи в сектора, което е логично, тъй като са организирали и много договорни фондове. Не можем да пропуснем и факта, че тези компании принадлежат към банкови групи, което им осигурява достъп до по-широка клиентска база. А така пък може да се преливат пари от депозити в колективни схеми и обратно, в зависимост от пазарните условия и възможности за печалба.

В края на юни българските договорни фондове управляват 1.405 млрд. лв., а активите им са намалели с 16 млн. лв. спрямо резултата от първото тримесечие. Повечето от компаниите са привлекли допълнителни средства в портфейлите си, но безспорно всеки от фондмениджърите е изпитал негативното влияние от низходящото движение на цените на акциите на българската и на повечето от световните борси. Въпреки нестабилната среда от началото на годината и волатилната търговия за най-големите у нас управляващи дружества не беше трудно да запазят позициите си по критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

и да влязат в листата на номинираните. А познатите ни банкови фондмениджъри отново са окупирали челните три места, като единствени са акумулирали в портфейла си повече от 100 млн. лева.

"ДСК Управление на активи" пази лидерската си позиция вече с 217 млн. лева. В портфейла на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са добавени над 3 млн. лв., а с акумулираните 206.867 млн. лв. дружеството не допуска интрига около втората позиция. Експертите на "ОББ асет мениджмънт" са привлекли около 9 млн. лв. парични средства и със 188.83 млн. лв. компанията пази мястото си на почетната стълбица. В края на юни "Елана фонд мениджмънт" е най-добре представилият се небанков фондмениджър с привлечените общо 94.147 млн. лева.

Ниските нива на лихвите по банковите депозити вече не осигуряват атрактивна доходност и някои от инвеститорите губят интереса към тях. В тази ситуация услугата "доверително управление на средства и активи", която осигурява индивидуален подход към тях и към парите им по отношение на риск, ликвидност, валута, специалните предпочитания и т.н., привлече част от парите. На тази база активното управление и постоянният контрол на резултатите гарантират стабилно представяне на индивидуалните портфейли при ограничаване на пазарните рискове. Услугата е бутикова, тъй като минималната сума за вложения е между 50 хил. и 100 хил. валутни единици (долар, лева, евро), а и заради персонализирания характер на услугата разходите по нея са високи.
Клиенти на доверителното управление обикновено са хора, които имат висок доход, но са прекалено заети или нямат опит, за да се занимават професионално с инвестиции и да следят и да анализират пазарите. Естествена е реакцията на управляващите дружества в този случай да не разкриват информация за тези свои проекти и инвеститори. По тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия, свързан с него показател - средна сума от такива активи на клиент. Числата от отчетите обаче очертават както интереса към тази услуга, а подчертават и  факта, че първите три компании в таблицата ни са сред най-предпочитаните от инвеститорите, както бе и в предишните тримесечни класации. А това е така, защото те успяват да се възползват и от принадлежността си към големи финансови групи,  и от вътрешното преразпределение на акумулираните средства.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" е лидерът по този показател, като в края на юни управлява активи вече за 216.811 млн. лева. Освен това дружеството е единственото, което успя да прескочи границата от 200 млн. лева. Схемата за доверително инвестиране, която предлага "Елана фонд мениджмънт", е привлякла в портфейла си 26.892 млн. лева. Тройката на най-иновативните в сегмента се допълва от "Компас Инвест", чиито клиенти са му доверили 13.995 млн. лева.

Данните по показателя

средни активи на клиент под доверително управление

не внесоха размествания в списъка на номинираните в края на юни. "Ти Би Ай асет мениджмънт" убедително е начело в подреждането. След него са "Астра асет мениджмънт" и "ПФБК асет мениджмънт".

Конкуренцията у нас и променящите се условия на капиталовите пазари правят  управляващите дружества по-отворени към инвеститорите, като се опитват чрез преобразуване на съществуващите фондове или чрез организиране на нови колективни схеми да очертават нови възможности в сектора за управление на активи. Това пък  внесе някои промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

през второто тримесечие. Но номинираните в Топ 10 дружества пазят влиянието си в сектора. Те управляват 84 фонда при общо 128, организирани от 31 лицензирани фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" вече има в портфейла си 14 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 11 схеми, а  най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет броя.  След преобразуването на три от своите колективни схеми "Конкорд асет мениджмънт" вече има седем фонда,  колкото има  и "Елана фонд мениджър".

Безспорно седемте банкови управляващи дружества играят важна роля в сектора, след като контролират над една трета от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (38 броя).

Разместванията по показателя

брой на индивидуалните клиенти

вече не влияят така съществено върху обема на акумулираните активи на управляващите дружества. С успокояването на пазара  всяка от компаниите вече си има свой кръг от клиенти. Доходността на договорните фондове се осигурява от структурирането на различни по риск портфейли, от комбинирането им с някои хитови (в момента) алтернативи, от движението на пазарите. А стремежът е така да се отразят желанията за оптимизиране на приходите от индивидуалните вложения, както и привличането на нови клиенти, още повече че и сумите, които инвеститорите "носят" със себе си, вече не са толкова големи. Договорният фонд все още не е сред предпочитаните форми за инвестиция от българите. Потенциалът за растеж в бранша е именно в разместването на парите на домакинствата и фирмите, които сега се "пазят" в банките.

"ДСК Управление на активи" е едно от дружествата с най-сериозно разрастване и предлага услугите си на 16 000 души. Услугите на "ПФБК асет мениджмънт" ползват 14 хил. души в петте й фонда. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" също отбелязва поредно увеличение на броя на клиентите си, които в края на март вече са 11 650.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага шест взаимни фонда и едно инвестиционно дружество, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли.

В последните 15 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така четири години подред оглавява  класацията на в. "БАНКЕРЪ" за фондмениджъри в България.  Нискорисковият "Елана Еврофонд" поддържа редовно позиция на консервативен фонд с най-висок доход, което продължава и от началото на сегашната година.

Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД. Той е част от екипа на групата "Елана" от нейното създаване, а до 2006 г. е ръководил инвестиционния посредник "Елана Трейдинг" АД. Мартин Николов е и член на съвета на директорите на дружеството, в който участват също Ивайло Пенев и Малина Маринова.

<!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във